Misyon: 

Basketbolun ülkemizde sağlıklı bir şekilde yayılması ve gelişmesinde etkin rol oynayacak, ülke basketbolunun geleceğini şekillendirebilecek, ülkesine, basketbola olan tutkusu ve etik değerlere bağlılığı yüksek düzeyde olan antrenör, yönetici, kondisyoner başta olmak üzere tüm paydaşların; keşfedilmesi, eğitilmesi ve geliştirilmesini sağlayarak donanımlı (nitelikli) hale getirmek. 

Vizyon:  

• Yenilikçi, akılcı, ilkeli, etik değerlere bağlı ve sorumlu yaklaşımla her düzeydeki antrenör, yönetici, kondisyoner başta olmak üzere tüm paydaşların için çağdaş eğitim sistemi ve stratejisi oluşturmak, planlamak ve uygulamak.
• Basketbolun tüm paydaşlarının tecrübe ve fikirlerinden yararlanarak, günümüz basketbol organizasyonlarına uygun ve donanımlı (nitelikli) antrenörlerin gelişimini ve eğitimini kuvvetlendirecek sınav sistemini geliştirmek.
• Türkiye'deki tüm genç nüfusu kucaklayarak basketbolun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ortak bir dil ve düşünce yapısı ile yürütülecek projeler üretmek.
• Yetişecek donanımlı Türk antrenör, yönetici, kondisyoner başta olmak üzere tüm paydaşların dünya basketboluna yön verecek konumlara gelmesi için çalışmak.