17.05.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

May 17, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 17 Mayıs 2019 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 17 Mayıs 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2019/205
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü basketbolcusu Sercan Tülek’in, 11.05.2019 tarihinde İzmir’de oynanan İzmir Büyükşehir Belediyesi – Salihli Belediye EBBL müsabakasındaki hakareti nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak -Basketbol Disiplin Talimatı'nın 60/4. maddesi hükmüyle- 4 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/220)

2 - E.2019/206
Volkan Aksoy Spor Kulübü’nün, 11.05.2019 tarihinde Iğdır’da oynanan Iğdır Gençlik Spor – Volkan Aksoy Spor EBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 98.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/221)

3 - E.2019/207
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 10.05.2019 tarihinde Sakarya’da oynanan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.08.03.2019-E.2019/87, T.05.04.2019-E.2019/126) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/222)

4 - E.2019/208
Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Derneği’nin, 12.05.2019 tarihinde Tekirdağ’da oynanan Çorlu Belediyesi – Geçit Spor EBBL müsabakası sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 22. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/223)

5 - E.2019/209
Geçit Spor Kulübü’nün, 12.05.2019 tarihinde Tekirdağ’da oynanan Çorlu Belediyesi – Geçit Spor EBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 98.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/224)

6 - E.2019/210
Fenerbahçe Spor Kulübü basketbolcusu Suzan Kınran, 15.05.2019 tarihinde Çanakkale’de oynanan Fenerbahçe – Emlak Konut Spor U-18 Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar rakip takım basketbolcusuna saldırı şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde sevke konu eylemin kural dışı hareket olduğu tespit edilerek ve müsabakanın oynandığı yaş kategorisi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/1. ve 33/4. maddeleri gereğince 2 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/225)

7 - E.2019/211
Emlak Konut Spor Kulübü basketbolcusu Göksu Kalender’in, 15.05.2019 tarihinde Çanakkale’de oynanan Fenerbahçe – Emlak Konut Spor U-18 Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakasında kavgaya karışması nedeniyle ve müsabakanın oynandığı yaş kategorisi dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/3. ve 33/4. maddeleri gereğince 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, ihlalin Basketbol Disiplin Talimatı'nın 11. maddesinde düzenlenen haksız tahrik altında gerçekleştirildiği dikkate alınarak verilen ceza takdiren 1/3 oranında indirilerek 2 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/226)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı