05.05.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

May 05, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 05 Mayıs 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 5 Mayıs 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2019/184
Botaş Spor Kulübü’nün, 02.05.2019 tarihinde Ankara’da oynanan Botaş – Çukurova Basketbol KBSL Play-Off Yarı Final müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/199)

2 - E.2019/185
Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 02.05.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Bayraklı Belediyesi – Nesibe Aydın TKBL Play-Off Yarı Final müsabakası ile ilgili olarak, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 35.6. ve 72.1. maddelerine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapılmaması ve salonda akreditasyonsuz kişilerin bulunması nedeniyle 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 01.03.2019 tarih, E.2019/72, K.2019/85 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/200)

3 - E.2019/186
Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Spor Kulübü basketbolcusu Melih Kurtuluş’un, 03.05.2019 tarihinde Erzurum’da oynanan Sakarya Bşb. Basketbol – Yeni Mamak Gençlik U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup müsabakası ile ilgili olarak;
a.Rakip basketbolcuya yönelik saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 4 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
b.Rakip yedek sırasında bulunan kişilere yönelik hakareti nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince takdiren 4 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 8 müsabakadan men cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/201)

4 - E.2019/187
Urla Belediyesi Spor Kulübü’nün, 04.05.2019 tarihinde İzmir’de oynanması gereken Urla Belediyesi – Elazığ İl Özel İdare TKBL Play-Off Yarı Final müsabakasında görevli antrenör bulundurmadığı ve bu nedenle müsabakanın oynanamamış olduğu anlaşıldığından;
a.Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 22/1/b., 22/2. maddeleri ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 26. maddesi uyarınca hükmen mağlubiyetine,
b.Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 8/1. maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 5.980,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/202)

5 - E.2019/188
Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü görevlisi Ufuk Taylan Toprak’ın, 04.05.2019 tarihinde Erzurum’da oynanan Bahçeşehir Koleji – Antalya Osmanlı Gençlik ve Spor U-18 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 1.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 625,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/203)

6 - E.2019/189
03.05.2019 tarihinde Ankara’da oynanan TED Ankara Kolejliler – Pınar Karşıyaka BGL Play-Off Çeyrek Final müsabakası ile ilgili olarak;

a.TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün,
i.Müsabaka öncesinde ve müsabaka sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakanın geç başladığı ve başladığı salondan farklı bir salonda tamamlandığı da dikkate alınarak; Basketbol Gençler Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 23. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 16. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 03.01.2019 tarih, E.2018/368, K.2019/2 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 625,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada beşinci kez (T.15.11.2018-E.2018/298, T.08.02.2019-E.2019/39, T.22.03.2019-E.2019/104, T.12.04.2019-E.2019/139) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 2.625,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,

b.TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü yöneticisi Berk Alpay’ın,
i.Hakareti nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. maddesi gereğince 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen para cezası takdiren ¼ oranında arttırılarak 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek -Basketbol Disiplin Talimatı'nın 60/4. maddesi hükmüyle- neticeten 23 gün hak mahrumiyeti ve 937,50-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,
ii.Saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. maddesi gereğince 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen para cezası takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile neticeten -infazı tedbir tarihi 04.05.2019’dan başlamak üzere- 68 gün hak mahrumiyeti ve 2.812,50-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/204)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı