05.04.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Nis 05, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 5 Nisan 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 5 Nisan 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2019/118
30.03.2019 tarihinde Bursa’da oynanan Bursaspor – Konyaspor TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Bursa Spor Kulübü’nün, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 18.01.2019 tarih, E.2019/15, K.2019/27 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Bursa Spor Kulübü basketbolcusu Erbil Eroğlu’nun, hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/133)

2 - E.2019/120
Yalova Vip Gençlik Spor Kulübü’nün, 30.03.2019 tarihinde Yalova’da oynanan Yalova Vip Gençlik – Mardin Büyükşehir Belediye TKBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Müsabaka sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 35.6. ve 72.1. maddelerine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapılmaması ve salonda akreditasyonsuz kişilerin bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/134)

3 - E.2019/122
Mersin Üniversitesi Spor Kulübü’nün, 29.03.2019 tarihinde Mersin’de oynanan Mersin Üniversitesi – Bursa Büyükşehir Belediyesi TKBL müsabakasının başlaması gereken salondan farklı bir salona alınıp geç başlamasına da sebep olan Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 27.4. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/135)

4 - E.2019/124
İzmit Belediye Spor Kulübü’nün, 30.03.2019 tarihinde Kocaeli’nde oynanan İzmit Belediye – Fenerbahçe KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Müsabaka sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 22. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 20.12.2018 tarih, E.2018/353, K.2018/352 ve 25.01.2019 tarih, E.2019/25, K.2019/37 sayılı Disiplin Kurulu Kararları ile kesinleşmiş iki cezanın bulunduğu anlaşılmakla verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 7.812,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Her ne kadar Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Kurulumuza sevk işlemi yapılmışsa da, savunma beyanları ve ekindeki belgeler dikkate alınarak Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2019/136)

5 - E.2019/125
Karşıyaka Spor Kulübü’nün, 01.04.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.15.11.2018-E.2018/299, T.08.03.2019-E.2019/88) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 43.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 08.03.2019 tarih, E.2019/88, K.2019/101 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
d.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 57.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/137)

6 - E.2019/126
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 01.04.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.08.03.2019-E.2019/87) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/138)

7 - E.2019/127
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, 01.04.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş Sompo Japan – Anadolu Efes Tahincioğlu BSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez (T.18.10.2018-E.2018/267, T.30.11.2018-E.2018/322, T.31.01.2019-E.2019/29) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/139)

8 - E.2019/128
Urla Belediyesi Spor Kulübü’nün, 16.03.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Urla Belediyesi – Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine eksik yüklenmesi nedeniyle 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 14.02.2019 tarih, E.2019/54, K.2019/68 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/140)

9 - E.2019/129
A Koleji Spor Kulübü’nün, 29.03.2019 tarihinde Ordu’da oynanan A Koleji – Bayraklı Belediyesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/141)

10 - E.2019/130
Antalya Gelişim Gençlik Spor Kulübü görevlisi Süleyman Dakak’ın, 03.04.2019 tarihinde Manisa’da oynanan Antalya Gelişim Gençlik – Uşak Belediyesi Basketbol U-14 Erkekler Anadolu Şampiyonası Beyaz Grup müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 1.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 625,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/142)

11 - E.2019/119
Edremit Belediye Güre Spor Kulübü hakkında, 30.03.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Edremit Belediye Gürespor – Mersin Büyükşehir Belediye Gelişim TKBL müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

12 - E.2019/121
İstanbul Gücü Spor Kulübü hakkında, 30.03.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbulgücü – Nesibe Aydın TKBL müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

13 - E.2019/123
Beşiktaş Jimnastik Kulübü hakkında, 30.03.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş – Çukurova Basketbol KBSL müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

14 - E.2019/131
Karşıyaka Spor Kulübü hakkında, 03.04.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Fenerbahçe Beko BGL Final Grubu müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı