13.03.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Mar 13, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 13 Mart 2019 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 13 Mart 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/347
20-29 Ocak 2018 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen özel basketbol turnuvası kapsamında gerçekleştirilen kamp esnasında, farklı zamanlarda ve mağdurlar dışındaki küçüklerin de katılımı sağlanarak, bir başka gözetim yükümlüsü ile birlikte ve gözetim ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle, spor okulunun beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan birden fazla öğrencisine yönelik gerçekleştirilen kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki eylemleri nedeni ile;
a.Antrenör Mustafa Erdoğmuş’un, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 8., 31/1., 31/4. ve 21. maddeleri uyarınca, eylemler üzerinde ortak hâkimiyet kurulduğu anlaşılıp müşterek fail olduğu tespit edilerek ve eylemlerin ağırlığı dikkate alınarak sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
b.Antrenör Ahmet Mert Şirin’in, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 8., 31/1., 31/4. ve 21. maddeleri uyarınca, eylemler üzerinde ortak hâkimiyet kurulduğu anlaşılıp müşterek fail olduğu tespit edilerek ve eylemlerin ağırlığı dikkate alınarak sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/107)

2 - E.2019/83
Karesi Spor Kulübü hakkında, 02.03.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Karesi Spor – Akhisar Belediye TBL müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı