22.02.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Şub 22, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 22 Şubat 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 22 Şubat 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2019/63
Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün, 09.02.2019 tarihinde Mardin’de oynanan Mardin Büyükşehir Belediye – Akdeniz Üniversitesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine eksik yüklenmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/77)

2 - E.2019/64
Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü antrenörü Stefanos Dedas, 13.02.2019 tarihinde Ankara’da oynanan Fenerbahçe Beko – Bahçeşehir Koleji Erkekler Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakası ile ilgili olarak, her ne kadar müsabakanın ikinci ve üçüncü periyodunda alınan iki teknik faul sonrası saha dışı edilmiş olmasına rağmen, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50/3. maddesi uyarınca idari tedbirli olduğu halde müsabaka sonunda sahaya girerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesinin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de;
a.İki teknik faul almak sureti ile gerçekleşen saha dışı edilmenin sebebinin, disiplin ihlali oluşturmadığı anlaşıldığından Basketbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesinin ihlal edilmemiş olduğunun tespitine ve tedbire uymama nedeniyle yapılan sevk ile ilgili olarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
b.Her ne sebeple olursa olsun saha dışı edilen antrenör olarak hiçbir sportif alanda bulunamayacakken, müsabaka sırasında saha kenarında bulunan tribünde oturması üzerine yapılan ilk uyarıya uyduğu anlaşıldığından, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesindeki düzenleme gereğince bu eyleminin disiplin ihlali oluşturmadığının tespitine,
c.Her ne sebeple olursa olsun saha dışı edilen antrenör olarak hiçbir sportif alanda bulunamayacakken, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesi hilafına müsabaka sonrasında sahaya girmiş olmasının Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesinde düzenlenen “Talimatlara Aykırı Hareket” olduğunun tespitine,
d.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesi ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34., 17. ve 20. maddeleri gereğince ihlal edilen hukuki değer de dikkate alınarak takdiren 4 müsabakadan men ve 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2 müsabakadan men ve 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/78)

3 - E.2019/65
Tarsus Amerikan Koleji Spor Kulübü’nün, 17.02.2019 tarihinde Mersin’de oynanan TAC NEF – TED Ankara Kolejliler BGL Final Grubu müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.26.10.2018-E.2018/274) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/79)

4 - E.2019/66
Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü görevlisi Serdar Hot’un, 16.02.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Karesi Spor – Semt77 Yalova Belediye TBL müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/80)

5 - E.2019/67
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 16.02.2019 tarihinde Ankara’da oynanan Fenerbahçe Beko – Türk Telekom Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu Erkekler Türkiye Kupası içerisinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1., 39/2. ve 39/7. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 18.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/81)

6 - E.2019/68
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, 16.02.2019 tarihinde Ankara’da oynanan Anadolu Efes – Beşiktaş Sompo Japan Erkekler Türkiye Kupası Yarı Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu Erkekler Türkiye Kupası içerisinde ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1., 39/2. ve 39/7. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/82)

7 - E.2019/69
Burhaniye Belediye Spor Kulübü’nün, 16.02.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Burhaniye Belediye – Arge Basketbol KBBL müsabakasında Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 34.6. ve 69.1. maddelerine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapılmaması ve salonda akreditasyonsuz kişilerin bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/83)

8 - E.2019/70
Adana Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 16.02.2019 tarihinde Adana’da oynanan Gündoğdu Adana Basketbol – Galatasaray KBSL müsabakası sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 26.10.2018 tarih, E.2018/280, K.2018/279 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/84)

9 - E.2019/71
Mavişehir Spor Kulübü hakkında, 16.02.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Mavişehir Spor – Erzurum Bşb. Gençlik TB2L müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

10 – E.2018/347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş ve antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında devam eden yargılama ile ilgili olarak;
a.Antrenör Mustafa Erdoğmuş hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 14.12.2018 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
b.Antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 18.01.2019 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
c.Dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı