14.02.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Şub 14, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 14 Şubat 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 14 Şubat 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2019/54
Urla Belediyesi Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Urla Belediyesi – İstanbulgücü TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine eksik yüklenmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/68)

2 - E.2019/55
Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 08.02.2019 tarihinde Denizli’de oynanan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket – Bornova Belediyesi TB2L müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/69)

3 - E.2019/56
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü antrenörü Güray Kurtuluş’un, 09.02.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbulgücü – Elazığ İl Özel İdare TKBL müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/70)

4 - E.2019/57
A Koleji Spor Kulübü’nün, 08.02.2019 tarihinde Ordu’da oynanan A Koleji – Urla Belediyesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 98.5. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/71)

5 - E.2019/58
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü’nün, 10.02.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbul Üniversitesi – Fenerbahçe KBSL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/72)

6 - E.2019/59
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 10.02.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbul Üniversitesi – Fenerbahçe KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 11.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/73)

7 – E.2019/60
09.02.2019 tarihinde Mardin’de oynanan Mardin Büyükşehir Belediye – Akdeniz Üniversitesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün, gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.31.01.2019-E.2019/30) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün neticeten 2.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü görevlisi Taylan Karaboğa’nın, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 38.2. maddesine aykırı biçimde genel anons sistemini kullanarak seyircileri yönlendirmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/74)

8 - E.2019/61
Akdeniz Üniversitesi Spor Kulübü antrenörü Rıza Darendelioğlu’nun, 09.02.2019 tarihinde Mardin’de oynanan Mardin Büyükşehir Belediye – Akdeniz Üniversitesi TKBL müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/75)

9 - E.2019/62
09.02.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan UPS Spor – Haliliye Belediye TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
a.UPS Spor ve Kültür Kulübü’nün, gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.UPS Spor ve Kültür Kulübü görevlisi Semra Demirer’in, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/76)

10 – E.2018/347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş ve antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında devam eden yargılama ile ilgili olarak;
a.Antrenör Mustafa Erdoğmuş hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 14.12.2018 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
b.Antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 18.01.2019 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
c.Dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı