08.02.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Şub 08, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 8 Şubat 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 8 Şubat 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 – E.2019/37
Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde Manisa’da oynanan Manisa Büyükşehir Belediye – Petkim Spor TBL müsabakasında Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 35.6. ve 72.1. maddelerine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapılmaması ve salonda akreditasyonsuz kişilerin bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/51)

2 – E.2019/38
Petkim Spor Kulübü basketbolcusu Markus Roysall Kennedy’nin, 02.02.2019 tarihinde Manisa’da oynanan Manisa Büyükşehir Belediye – Petkim Spor TBL müsabakasındaki saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/52)

3 - E.2019/39
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde Ankara’da oynanan TED Ankara Kolejliler – Fenerbahçe Beko BGL Final Grubu müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.15.11.2018-E.2018/298) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.İhlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/53)

4 - E.2019/40
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde Ankara’da oynanan TED Ankara Kolejliler – Fenerbahçe Beko BGL Final Grubu müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 625,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/54)

5 – E.2019/41
Galatasaray Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray Doğa Sigorta – Bahçeşehir Koleji Tahincioğlu BSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.08.11.2018-E.2018/294) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/55)

6 - E.2019/42
Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü antrenörü Stefanos Dedas’ın, 02.02.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray Doğa Sigorta – Bahçeşehir Koleji Tahincioğlu BSL müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 9.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/56)

7 - E.2019/43
Arge Basketbol Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde Giresun’da oynanan Giresun Üniversitesi – Arge Basketbol KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 88.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/57)

8 - E.2019/44
Kırçiçeği Bodrum Basketbol Spor Kulübü, 02.02.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe – Kırçiçeği Bodrum KBSL müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 84.5. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de, savunma beyanları ve ekinde sunulan delillerle mücbir sebebin varlığı ispat edildiğinden Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2019/58)

9 – E.2019/45
Gemlik Basketbol Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde Bursa’da oynanan Gemlik Basketbol – Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket TB2L müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin salonda bulunanların sıhhatini tehlikeye attığı ve bir seyirciye de doğrudan zarar verdiği anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı ve yarattığı tehlike dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/59)

10 – E.2019/46
Çukurova Basketbol Gelişim Spor Kulübü’nün, 03.02.2019 tarihinde Mersin’de oynanan Çukurova Basketbol – Galatasaray KBSL müsabakası sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/60)

11 – E.2019/47
Galatasaray Spor Kulübü’nün, 03.02.2019 tarihinde Mersin’de oynanan Çukurova Basketbol – Galatasaray KBSL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.27.12.2018-E.2018/361) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/61)

12 – E.2019/48
Kepez Belediye Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde Antalya’da oynanan Kepez Belediye – Bolu Spor TB2L müsabakası sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakanın üçüncü periyodunun geç başladığı da dikkate alınarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/62)

13 – E.2019/49
Karesi Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde Balıkesir’de oynanan Karesi Spor – Sigortam.net İTÜ Bakırköy Basketbol TBL müsabakası sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/63)

14 – E.2019/50
Ankara D.S.İ. Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde Ankara’da oynanan Ankara D.S.İ. – Mamak Belediyesi Yeni Mamak Spor TBL müsabakası sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakanın üçüncü periyodunun geç başladığı da dikkate alınarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/64)

15 – E.2019/51
Karşıyaka Spor Kulübü görevlisi İnanç Koç’un, 02.02.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu BSL müsabakasındaki rakip takım görevlisine yönelik saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. maddesi gereğince 4 müsabakadan men ve 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2 müsabakadan men ve 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/65)

16 - E.2019/52
Bornova Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün, 01.02.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Bornova Belediyesi – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 43. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine eksik yüklenmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/66)

17 - E.2019/53
Fethiye Belediye Spor Kulübü’nün, 02.02.2019 tarihinde Muğla’da oynanan Lokman Hekim Fethiye Belediye – Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 43. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/67)

18 – E.2018/347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş ve antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında devam eden yargılama ile ilgili olarak;
a.Antrenör Mustafa Erdoğmuş hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 14.12.2018 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
b.Antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 18.01.2019 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
c.Dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı