31.01.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Oca 31, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 31 Ocak 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 31 Ocak 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2019/5
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, 04.01.2019 tarihinde Ankara’da oynanan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler – İstanbul Teknik Üniversitesi TB2L müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 29.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de, ihlalin Kulübün objektif sorumluluğuna dayanan bir sebepten kaynaklandığı kesin olarak tespit edilemediğinden Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2019/41)

2 – E.2019/7
Urla Belediyesi Spor Kulübü’nün, 05.01.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Urla Belediyesi – Çankaya Üniversitesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 30.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 98.5. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle –aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2019/1 sayılı kararı, müsabaka tarihi olan 05.01.2019 tarihinden sonraki bir tarihte verilmiş olduğundan Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/42)

3 – E.2019/29
Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün, 26.01.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş Sompo Japan – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.18.10.2018-E.2018/267, T.30.11.2018-E.2018/322) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/43)

4 - E.2019/30
Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün, 26.01.2019 tarihinde Mardin’de oynanan Mardin Büyükşehir Belediye – Bursa Büyükşehir Belediye TKBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile iki anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 2.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/44)

5 - E.2019/31
Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün, 25.01.2019 tarihinde Aydın’da oynanan Nazilli Belediye – Botaş Gelişim KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 88.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle –aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2019/16 ve E.2019/28 sayılı kararları, müsabaka tarihi olan 25.01.2019 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/45)

6 - E.2019/32
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün, 28.01.2019 tarihinde Van’da oynanan Van Büyükşehir Belediyespor – Adana Büyükşehir Belediye KBBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/46)

7 - E.2019/33
Galatasaray Spor Kulübü’nün, 27.01.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray – Fenerbahçe KBSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.18.01.2019-E.2019/14) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 8.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/47)

8 - E.2019/34
Haliliye Belediye Spor Kulübü görevlisi Bekir Özgönül’ün, 26.01.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Bornova Bossan – Haliliye Belediye TB2L müsabakasında Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 84.3. maddesine aykırı biçimde sahaya çıkış kartı takmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/48)

9 - E.2019/35
Kepez Belediye Spor Kulübü’nün, 26.01.2019 tarihinde Erzurum’da oynanan Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik – Kepez Belediye TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 81.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/49)

10 - E.2019/36
Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün, 26.01.2019 tarihinde Aydın’da oynanan Nazilli Belediye – Halk Enerji TED Ankara Kolejliler TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 43. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine eksik yüklenmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/50)

11 – E.2018/347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş ve antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında devam eden yargılama ile ilgili olarak;
a.Antrenör Mustafa Erdoğmuş’un, 31.01.2019 tarihli ve tedbir kararının kaldırılması talepli başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
i.Başvurunun reddine,
ii.Esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 14.12.2018 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
b.Antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 18.01.2019 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
c.Dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı