25.01.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Oca 25, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 25 Ocak 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 25 Ocak 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 – E.2019/25
İzmit Belediye Spor Kulübü’nün, 19.01.2019 tarihinde Kocaeli’nde oynanan İzmit Belediye – Galatasaray KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Salon teknik teçhizatının iki kez arızalanması sonucunda müsabakaya iki defa ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 22. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 20.12.2018 tarih, E.2018/353, K.2018/352 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 20.12.2018 tarih, E.2018/353, K.2018/352 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/37)

2 – E.2019/26
Bayraklı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 18.01.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Bayraklı Belediyesi – Bursa Büyükşehir Belediye TKBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/38)

3 – E.2019/27
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü’nün, 19.01.2019 tarihinde Samsun’da oynanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent – Bornova Bossan TB2L müsabakasında, salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya 13 dakika ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/39)

4 - E.2019/28
Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün, 20.01.2019 tarihinde Adana’da oynanan Adana Büyükşehir Belediye - Nazilli Belediye KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 88.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle –aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2019/16 sayılı kararı, müsabaka tarihi olan 20.01.2019 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/40)

5 – E.2018/347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş ve antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında devam eden yargılama ile ilgili olarak;
a.Antrenör Mustafa Erdoğmuş hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 14.12.2018 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
b.Antrenör Ahmet Mert Şirin hakkında, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine ilişkin 18.01.2019 tarihli ara kararın uygulanmasının devamına,
c.Dosya üzerinde incelemenin devamına,

6 - E.2019/5
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü hakkında, 04.01.2019 tarihinde Ankara’da oynanan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler – İstanbul Teknik Üniversitesi TB2L müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

7 - E.2019/7
Urla Belediyesi Spor Kulübü hakkında, 05.01.2019 tarihinde İzmir’de oynanan Urla Belediyesi – Çankaya Üniversitesi TKBL müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı