03.01.2019 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Oca 03, 2019
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 3 Ocak 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 3 Ocak 2019 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 – E.2018/ 367
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün, 26.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi – Gaziantep Basketbol BGL müsabakası ile ilgili olarak; Basketbol Gençler Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 29. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/1)

2 – E.2018/ 368
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü’nün, 26.12.2018 tarihinde Ankara’da oynanan TED Ankara Kolejliler – Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol BGL müsabakasında, salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakanın geç başladığı da dikkate alınarak; Basketbol Gençler Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 23. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 16. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/2)

3 - E.2018/ 369
Galatasaray Spor Kulübü’nün, 30.12.2018 tarihinde Mersin’de oynanan TAC NEF – Galatasaray BGL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 625,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/3)

4 - E.2018/ 370
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, 30.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş – OGM Ormanspor KBSL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 6.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/4)

5 – E.2018/ 371
Burhaniye Belediye Spor Kulübü’nün, 29.12.2018 tarihinde Balıkesir’de oynanan Burhaniye Belediye – İzmir Büyükşehir Belediye KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 29.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/5)

6 – E.2018/ 372
Giresun Üniversitesi Spor Kulübü’nün, 29.12.2018 tarihinde Giresun’da oynanan Giresun Üniversitesi – Fenerbahçe Gelişim KBBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/6)

7 - E.2018/ 373
İstanbul Teknik Üniversitesi Spor Kulübü’nün, 29.12.2018 tarihinde Muğla’da oynanan Lokman Hekim Fethiye Belediye – İstanbul Teknik Üniversitesi TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 81.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/7)

8 - E.2018/ 374
29.12.2018 tarihinde İzmir’de oynanan Rota Koleji – Beylikdüzü Basket TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
a.Rota Koleji Spor Kulübü’nün; gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile Rota Koleji Spor Kulübü’nün neticeten 1.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,
b.Rota Koleji Spor Kulübü görevlisi Burak Yunus Oğurlu’nun; sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/8)

9 - E.2018/ 375
Gemlik Basketbol Kulübü basketbolcusu Mehmet Şen’in, 30.12.2018 tarihinde Şanlıurfa’da oynanan Haliliye Belediye – Gemlik Basketbol TB2L müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/9)

10 - E.2018/ 376
Nazilli Belediye Spor Kulübü’nün, 29.12.2018 tarihinde Aydın’da oynanan Nazilli Belediye – Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik TB2L müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile müsabaka hakemlerini soyunma odasına gitmek zorunda bırakarak müsabakaya 43 dakika ara verilmesine ve tribünlerin boşaltılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı ve Kurulumuzun bu husustaki yerleşik uygulamaları dikkate alınarak (T.11.01.2018, E.2018/22, K.2018/22, T.25.01.2018, E.2018/62, K.2018/62,  T.19.04.2018, E.2018/177, K.2018/177, T.17.05.2018, E.2018/221, K.2018/223, T.05.06.2018, E.2018/248, K.2018/247) verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/10)

11 – E.2018/ 377
Selçuklu Basketbol Spor Kulübü görevlisi Ahmet Ergün’ün, 30.12.2018 tarihinde Konya’da oynanan Selçuklu Basketbol – Karesi Spor TBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 26. maddesi ve Resmi Basketbol Oyun Kuralları’nın 39.2.1. maddesine aykırı biçimde takım sırası bölgesini terk ederek oyun sahasına girmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, diskalifiyeye neden olan fiilin kavgaya yol açabilecek durumun engellenmesi maksadı ile gerçekleştirilmiş olması Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/11)

12 – E.2018/ 378
30.12.2018 tarihinde Konya’da oynanan Selçuklu Basketbol – Karesi Spor TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Karesi Spor Kulübü basketbolcusu Thomas Allen Gipson’ın;
i.Rakip basketbolcuya yönelik saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Müsabakanın üçüncü periyodundaki diskalifiye sonrası Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50/3. maddesi uyarınca idari tedbirli olduğu halde müsabaka sonunda sahaya girerek tedbire uymadığından Basketbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince 4 müsabakadan men ve 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları ve müsabaka görevlilerine diskalifiyeye neden olan fiiline ilişkin pişmanlığını ifade etmek için sahaya girdiğine yönelik savunmalarını teyit eden TBF File Transfer Protocol (FTP) Sisteminden temin edilen müsabaka görüntüleri Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2 müsabakadan men ve 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile Karesi Spor Kulübü basketbolcusu Thomas Allen Gipson’ın neticeten 2 müsabakadan men ve 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Karesi Spor Kulübü basketbolcusu Hazer Avcı’nın, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 26. maddesi ve Resmi Basketbol Oyun Kuralları’nın 39.2.1. maddesine aykırı biçimde takım sırası bölgesini terk ederek oyun sahasına girmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, diskalifiyeye neden olan fiilin kavgaya yol açabilecek durumun engellenmesi maksadı ile gerçekleştirilmiş olması Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Karesi Spor Kulübü basketbolcusu Mehmet Yılmaz’ın, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 26. maddesi ve Resmi Basketbol Oyun Kuralları’nın 39.2.1. maddesine aykırı biçimde takım sırası bölgesini terk ederek oyun sahasına girmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, diskalifiyeye neden olan fiilin kavgaya yol açabilecek durumun engellenmesi maksadı ile gerçekleştirilmiş olması Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/12)

13 - E.2018/ 379
30.12.2018 tarihinde Balıkesir’de oynanan Bandırma Kırmızı – Bursaspor TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü başkanı Özkan Kılıç, her ne kadar sportmenliğe aykırı hareket şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, sevke konu ihlale ilişkin fiil müsabaka görevlileri raporlarından kesin ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılamadığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
b.Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü basketbolcusu Harun Can Doğan’ın, hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2019/13)

14 - E.2018/ 380
Bursa Spor Kulübü, 30.12.2018 tarihinde Balıkesir’de oynanan Bandırma Kırmızı – Bursaspor TBL müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar seyirci olayları şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, müsabaka görevlileri raporlarından sevke konu eylemlerin seyirci olayı boyutuna ulaştığı şüpheye yer bırakmayacak biçimde anlaşılamadığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2019/14)

15 – E.2018/ 347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş hakkında Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı