27.12.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Ara 27, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 27 Aralık 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 27 Aralık 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 354
Artvin Belediye Spor Kulübü, 14.12.2018 tarihinde Artvin’de oynanan Artvin Belediye – Mamak Belediye Yeni Mamak Spor TBL müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 30.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de, gecikmenin mücbir sebebe dayandığı anlaşıldığından Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2018/359)

2 - E.2018/ 361
Galatasaray Spor Kulübü’nün, 23.12.2018 tarihinde Hatay’da oynanan Hatay Büyükşehir Belediyesi – Galatasaray KBSL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 6.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/360)

3 - E.2018/ 362
22.12.2018 tarihinde Aydın’da oynanan Efe Spor – Haliliye Belediye TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
A.Efe Spor Kulübü basketbolcusu Görkem Eren’in, hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
B.Efe Spor Kulübü görevlisi Engin Vence’nin;
a.Diskalifiye öncesi sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. maddesi gereğince 1 müsabakadan men ve 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak -Basketbol Disiplin Talimatı’nın 60/4. maddesi hükmüyle- 2 müsabakadan men ve 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 02.11.2018 tarih, E.2018/286, K.2018/285 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak -Basketbol Disiplin Talimatı’nın 60/4. maddesi hükmüyle- neticeten 3 müsabakadan men ve 2.343,75-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Diskalifiye sonrası hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile Efe Spor Kulübü görevlisi Engin Vence’nin neticeten 3 müsabakadan men ve 5.468,75-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/361)

4 –  E.2018/ 363
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, 23.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş – Fenerbahçe KBSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez (T.18.10.2018-E.2018/265, T.15.11.2018-E.2018/301, T.14.12.2018-E.2018/340) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/362)

5 - E.2018/ 364
21.12.2018 tarihinde Ankara’da oynanan Halk Enerji TED Ankara Kolejliler – Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
a.Fethiye Belediye Spor Kulübü görevlisi Serdar Sönmez’in, Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 84.3. maddesine aykırı biçimde sahaya çıkış kartı takmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Fethiye Belediye Spor Kulübü görevlisi Burak Aydınalp’in, Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 84.3. maddesine aykırı biçimde sahaya çıkış kartı takmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/363)

6 – E.2018/ 365
Karesi Spor Kulübü’nün, 23.12.2018 tarihinde Balıkesir’de oynanan Karesi Spor – Edirne Spor TBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/364)

7 –  E.2018/ 366
Afyon Belediye Spor Kulübü görevlisi Cömert Küce’nin, 23.12.2018 tarihinde Afyonkarahisar’da oynanan Afyon Belediyespor – Türk Telekom Tahincioğlu BSL müsabakası sonrasındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 30/1. ve 30/5. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığını ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/365)

8 – E.2018/ 347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş hakkında Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı