20.12.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Ara 20, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 20 Aralık 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 20 Aralık 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 348
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, 15.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Bahçeşehir Koleji – Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu BSL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 18.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/347)

2 - E.2018/ 349
Söğütsen Seramik Spor Kulübü görevlisi Mehmet Gürol Yazıcı’nın, 15.12.2018 tarihinde Ankara’da oynanan Söğütsen Seramik – Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor TB2L müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/348)

3 – E.2018/ 350
Küçükçekmece Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 16.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Küçükçekmece Basketbol – Van Büyükşehir Belediye Spor KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 29.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/349)

4 – E.2018/ 351
İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü’nün, 15.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray – İstanbul Üniversitesi KBSL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 58. maddesine aykırı biçimde yedek sırasında bulunan teknik ve idari kadronun bir örnek giyinmemesi nedeniyle 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 06.12.2018 tarih, E.2018/336, K.2018/335 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/350)

5 - E.2018/ 352
Adana Basketbol Gençlik ve Spor Kulübü görevlisi Gökhan Yağan’ın, 16.12.2018 tarihinde Adana’da oynanan Gündoğdu Adana Basketbol – Hatay Büyükşehir Belediyesi KBSL müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/351)

6 – E.2018/ 353
İzmit Belediye Spor Kulübü’nün, 16.12.2018 tarihinde Kocaeli’nde oynanan İzmit Belediye – Beşiktaş KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Müsabaka sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya 2 dakika ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 22. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/352)

7 –  E.2018/ 355
Selçuklu Basketbol Spor Kulübü’nün, 16.12.2018 tarihinde Konya’da oynanan Selçuklu Basketbol – Bursaspor TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 12.500,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/353)

8 –  E.2018/ 356
16.12.2018 tarihinde Konya’da oynanan Selçuklu Basketbol – Bursaspor TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Bursa Spor Kulübü’nün; gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 6.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,
b.Bursa Spor Kulübü görevlisi Metehan Dursun’un; sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/354)

9 – E.2018/ 357
16.12.2018 tarihinde Ankara’da oynanan OGM Ormanspor – Mersin Büyükşehir Belediyesi KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Orman Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Kahleah Lafeesa Butler Copper’ın, rakip basketbolcuya yönelik saldırı boyutuna ulaşan fiili müdahalesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. maddesi gereğince takdiren 8 müsabakadan men ve 45.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihlalin Basketbol Disiplin Talimatı'nın 11. maddesinde düzenlenen haksız tahrik altında gerçekleştirildiği dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında indirilerek 6 müsabakadan men ve 33.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları ile kamuoyuna yönelik açıklamaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile ceza ¼ oranında indirilerek -Basketbol Disiplin Talimatı’nın 60/4. maddesi hükmüyle- neticeten 5 müsabakadan men ve 25.312,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Orman Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Özge Kavurmacıoğlu’nun, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 26. maddesi ve Resmi Basketbol Oyun Kuralları’nın 39.2.1. maddesine aykırı biçimde takım sırası bölgesini terk ederek oyun sahasına girmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, diskalifiyeye neden olan fiilin kavgaya yol açabilecek durumun engellenmesi maksadı ile gerçekleştirilmiş olması Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/355)

10 – E.2018/ 358
16.12.2018 tarihinde Ankara’da oynanan OGM Ormanspor – Mersin Büyükşehir Belediyesi KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü basketbolcusu Asena Yalçın’ın, rakip basketbolcuya yönelik kural dışı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/1. ve 33/4. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü basketbolcusu Ashley Janeen Walker’ın, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 26. maddesi ve Resmi Basketbol Oyun Kuralları’nın 39.2.1. maddesine aykırı biçimde takım sırası bölgesini terk ederek oyun sahasına girmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, diskalifiyeye neden olan fiilin kavgaya yol açabilecek durumun engellenmesi maksadı ile gerçekleştirilmiş olması Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/356)

11 –  E.2018/ 359
16.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe – Canik Belediye KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Fenerbahçe Spor Kulübü görevlisi Emirhan Erdoğan’ın, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 35.6. maddesine aykırı biçimde akreditasyon kartı takmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Fenerbahçe Spor Kulübü görevlisi Mehmet Tüzün’ün, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 35.6. maddesine aykırı biçimde akreditasyon kartı takmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/357)

12 – E.2018/ 360
Canik Belediye Spor Kulübü’nün, 16.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe – Canik Belediye KBSL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 58. maddesine aykırı biçimde yedek sırasında bulunan teknik ve idari kadronun bir örnek giyinmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/358)

13 – E.2018/ 347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş hakkında Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

14 – E.2018/ 354
Artvin Belediye Spor Kulübü hakkında, 14.12.2018 tarihinde Artvin’de oynanan Artvin Belediye – Mamak Belediye Yeni Mamak Spor TBL müsabakası ile ilgili olarak Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 30.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı