14.12.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Ara 14, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 14 Aralık 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 14 Aralık 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 –  E.2018/ 328
01.12.2018 tarihinde İzmir’de oynanan Urla Belediyesi – Bursa Büyükşehir Belediyesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Urla Belediyesi Spor Kulübü’nün, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 35.6. ve 72.1. maddelerine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapılmaması ve salonda akreditasyonsuz kişilerin bulunması nedeniyle 2018–2019 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 08.11.2018 tarih, E.2018/295, K.2018/292 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla, gelinen aşamada para cezası verilmesi gerektiği değerlendirilerek Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Urla Belediyesi Spor Kulübü yöneticisi Bülent Özer’in, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 35.6. maddesine aykırı biçimde akreditasyon kartı takmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
c.Urla Belediyesi Spor Kulübü görevlisi Faruk Ekmen’in, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 35.6. maddesine aykırı biçimde akreditasyon kartı takmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
d.Urla Belediyesi Spor Kulübü başkanı Selami Güneş hakkında her ne kadar akreditasyon kartı takmadığı yönünde rapor tanzim edilmişse de; sevke dayanak görüntüdeki şahsın kendisi olmadığı anlaşıldığından, hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, 
e.Salon müdürü Hüseyin Solmaz, her ne kadar akreditasyon kartı takmaması nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de; salonda akreditasyon kartı bulunmayan ve kulüp mensubu olmayan kişiler ile ilgili olarak Kulübe ceza verilmiş olduğundan hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, 
f.Salon görevlisi Lokman Akın, her ne kadar akreditasyon kartı takmaması nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de; salonda akreditasyon kartı bulunmayan ve kulüp mensubu olmayan kişiler ile ilgili olarak Kulübe ceza verilmiş olduğundan hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2018/336)

2 - E.2018/ 337
Gaziantep Basketbol ve Spor A.Ş.’nin, 06.12.2018 tarihinde Gaziantep’te oynanan Gaziantep Basketbol – Bahçeşehir Koleji Tahincioğlu BSL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 18.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/337)

3 – E.2018/ 338
Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün, 06.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray Gelişim – Mardin Büyükşehir Belediye TKBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/338)

4 - E.2018/ 339
Efe Spor Kulübü’nün, 08.12.2018 tarihinde Aydın’da oynanan Efe Spor – Tenis Eskrim Dağcılık TB2L müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.15.11.2018-E.2018/305) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 2.375,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/339)

5 - E.2018/ 340
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, 09.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş – Bellona Kayseri Basketbol KBSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez (T.18.10.2018-E.2018/265, T.15.11.2018-E.2018/301) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 11.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/340)

6 - E.2018/ 341
Söğütsen Seramik Spor Kulübü’nün, 08.12.2018 tarihinde İzmir’de oynanan Bornova Belediyesi – Söğütsen Seramik TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 81.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/341)

7 – E.2018/ 342
Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün, 08.12.2018 tarihinde Van’da oynanan Van Büyükşehir Belediye – Botaş Gelişim KBBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 29.1. maddesine aykırı biçimde müsabaka başlama saatinde ve müsabaka süresince salonda hazır ambulans bulunmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Müsabaka sırasında salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya 8 dakika ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 22. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/342)

8 – E.2018/ 343
Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü görevlisi Yunus Ozan Coşgun’un, 08.12.2018 tarihinde Manisa’da oynanan Manisa Büyükşehir Belediye – Selçuklu Basketbol TBL müsabakasında Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 35.6. maddesine aykırı biçimde akreditasyon kartı takmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/343)

9 - E.2018/ 344
Selçuklu Basketbol Spor Kulübü basketbolcusu Sertay Gürsu’nun, 08.12.2018 tarihinde Manisa’da oynanan Manisa Büyükşehir Belediye – Selçuklu Basketbol TBL müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/344)

10 - E.2018/ 345
Botaş Spor Kulübü görevlisi Engin Orhan’ın, 09.12.2018 tarihinde Ankara’da oynanan Botaş – Fenerbahçe KBSL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 38.2. maddesine aykırı biçimde genel anons sistemini kullanarak seyircileri yönlendirmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/345)

11 – E.2018/ 346
Beylikdüzü Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nün, 08.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Beylikdüzü Basket – Erzurum Büyükşehir Belediye Gençlik TB2L müsabakasında, salon teknik teçhizatının iki kez arızalanması sonucunda müsabakaya toplam 9 dakika ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/346)

12 – E.2018/ 347
Antrenör Mustafa Erdoğmuş hakkında Kurulumuza sevk edilen dosya incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;
a.Antrenör Mustafa Erdoğmuş’un, esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak antrenör lisansı ile diğer uygunluk belgelerinin askıya alınmasına ve basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan men edilmesine,
b.Dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı