03.12.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Ara 03, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 3 Aralık 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 3 Aralık 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 324
Galatasaray Spor Kulübü antrenörü Tutku Açık’ın, 02.12.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes – Galatasaray BGL müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 625,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 312,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/323)

2 - E.2018/ 325
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü’nün, 01.12.2018 tarihinde Elazığ’da oynanan Elazığ İl Özel İdare – Mardin Büyükşehir Belediye TKBL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/324)

3 - E.2018/ 326
Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü görevlisi Münir Bilgici’nin, 01.12.2018 tarihinde Elazığ’da oynanan Elazığ İl Özel İdare – Mardin Büyükşehir Belediye TKBL müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/325)

4 – E.2018/ 317
Efe Spor Kulübü hakkında, 24.11.2018 tarihinde Aydın’da oynanan Efe Spor – Söğütsen Seramik TB2L müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı