30.11.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Kas 30, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 30 Kasım 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 30 Kasım 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 312
Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Spor Kulübü görevlisi Enes Uçak, 17.11.2018 tarihinde Sakarya’da oynanan Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol – Tofaş Tahincioğlu BSL müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar hakaret disiplin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de ancak göz ile tespitin mümkün olduğu hallerde; sözlü ihlallerin, karşılıklı ihlallerin ve bunlar yanında sözlü eyleme tesir edebilecek sair hallerin sağlıklı değerlendirilmesinin mümkün olmaması karşısında, raporda sert olduğu belirtilen eylemin “sportmenliğe aykırı hareket” olarak değerlendirilmesi gerekmiş ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1., 29/3. ve 16. maddeleri gereğince takdiren ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/315)

2 – E.2018/ 316
Afyon Belediye Spor Kulübü’nün, 25.11.2018 tarihinde Afyonkarahisar’da oynanan Afyon Belediyespor – Darüşşafaka Tekfen Tahincioğlu BSL müsabakasında, salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakanın geç başladığı da dikkate alınarak; Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 78.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 15. ve 16. maddelerine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/316)

3 – E.2018/ 318
Mavişehir Spor Kulübü’nün, 24.11.2018 tarihinde İzmir’de oynanan Mavişehir Spor – Beylikdüzü Basket TB2L müsabakasında, salon teknik teçhizatının arızalanması sonucunda müsabakaya 3 dakika ara verildiği de dikkate alınarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 15.9. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/317)

4 - E.2018/ 319
Bolu Spor Kulübü görevlisi Hamza Türdü’nün, 24.11.2018 tarihinde Muğla’da oynanan Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor – Bolu Spor TB2L müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/318)

5 - E.2018/ 320
Kayseri Basketbol Spor Kulübü başkanı Ömer Yağmur’un, 25.11.2018 tarihinde Samsun’da oynanan Canik Belediye – Bellona Kayseri Basketbol KBSL müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/319)

6 - E.2018/ 321
25.11.2018 tarihinde Hatay’da oynanan Hatay Büyükşehir Belediyesi – Fenerbahçe KBSL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü görevlisi Hikmet Ağca’nın, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 38.2. maddesine aykırı biçimde genel anons sistemi kullanılarak seyircilerin yönlendirilmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/320)

7 - E.2018/ 322
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, 25.11.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş Sompo Japan – Galatasaray Tahincioğlu BSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.18.10.2018-E.2018/267) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 25.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 28.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/321)

8 –  E.2018/ 323
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, 25.11.2018 tarihinde Ankara’da oynanan Botaş – Beşiktaş KBSL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/322)

9 – E.2018/ 317
Efe Spor Kulübü hakkında, 24.11.2018 tarihinde Aydın’da oynanan Efe Spor – Söğütsen Seramik TB2L müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı