19.10.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Eki 19, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 19 Ekim 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 19 Ekim 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 271
17.10.2018 tarihinde Mardin’de oynanan Mardin Büyükşehir Belediye – Çankaya Üniversitesi TKBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü görevlisi Cihan Demirtaş, her ne kadar hakaret şüphesi ile Kurulumuza sevk edilmişse de, sevke konu eylemin 17.10.2018 tarihinde şahısta hata sureti ile rapor edildiği anlaşıldığından hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
b.Mardin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü görevlisi Ömer Çakırca’nın, 18.10.2018 tarihli müsabaka görevlisi ek raporundan tespit edilen hakareti nedeniyle ve ihlalin 2018–2019 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/270)

2 - E.2018/ 272
Edremit Belediye Güre Spor Kulübü’nün, 17.10.2018 tarihinde Balıkesir’de oynanan Edremit Belediye Güre – Elazığ İl Özel İdare TKBL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 68.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/271)

3 - E.2018/ 262
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü hakkında, 06.10.2018 tarihinde Elazığ’da oynanan Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü – Urla Belediyesi Spor Kulübü TKBL müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı