28.05.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

May 28, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 28 Mayıs 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 28 Mayıs 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 218
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş., 10.05.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş Sompo Japan – Eskişehir Basket Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde müsabakadan 30 dakika öncesinde ve müsabaka başlama saatinde ambulans hazır bulundurulmaması nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de, gecikmenin mücbir sebebe dayandığı anlaşıldığından Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2018/231)

2 - E.2018/ 232
Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü’nün, 19.05.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Bahçeşehir Koleji – Bursaspor Durmazlar TBL Play-Off Yarı Final müsabakasında, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 34.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/232)

3 –  E.2018/ 233
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 19.05.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe – Yakın Doğu Üniversitesi Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında, salon teknik teçhizatının (skorboard) arızalanması ve bu arızanın müsabakanın duraksamasına neden olduğu dikkate alınarak Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 70.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 12.04.2018 tarih, E.2018/166, K.2018/166 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/233)

4 –  E.2018/ 234
Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü’nün, 21.05.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Bahçeşehir Koleji – Bursaspor Durmazlar TBL Play-Off Yarı Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/234)

5 - E.2018/ 235
Bursa Spor Kulübü’nün, 21.05.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Bahçeşehir Koleji – Bursaspor Durmazlar TBL Play-Off Yarı Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.16.11.2017-E.2017/358) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/235)

6 –  E.2018/ 236
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 21.05.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe – Yakın Doğu Üniversitesi Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında, salon teknik teçhizatının (şut saati) arızalanması ve bu arızanın müsabakanın duraksamasına neden olduğu dikkate alınarak Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 70.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 22. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/236)

7 - E.2018/ 238
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, 25.05.2018 tarihinde Balıkesir’de oynanan Banvit – Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez (T.16.11.2017-E.2017/360, T.07.12.2017-E.2017/409, T.11.01.2018-E.2018/22) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 53.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/237)

8 - E.2018/ 239
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nün, 19.05.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe – Yakın Doğu Üniversitesi Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/238)

9 –  E.2018/ 241
Artvin Belediye Spor Kulübü basketbolcusu Mustafa Erdoğan’ın, 25.05.2018 tarihinde Artvin’de oynanan Artvin Belediye – Manisa Büyükşehir Belediye TB2L Final Grubu müsabakasındaki rakip basketbolcuya yönelik saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2017-2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/239)

10 - E.2018/ 242
Edirne Spor Kulübü’nün, 26.05.2018 tarihinde Edirne’de oynanan Edirne Belediyesi Edirne Spor – Gemlik Basketbol TB2L Final Grubu müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez (T.01.02.2018-E.2018/75, T.29.03.2018-E.2018/151, T.26.04.2018-E.2018/184) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 3.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/240)

11 - E.2018/ 243
Afyon Belediye Spor Kulübü’nün, 27.05.2018 tarihinde Afyonkarahisar’da oynanan Afyon Belediye – Bahçeşehir Koleji TBL Play-Off Final müsabakası ile ilgili olarak;
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 34.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle -aynı ihlale ilişkin Disiplin Kurulu’nun E.2018/231 sayılı kararı, müsabaka tarihi olan 27.05.2018 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.27.05.2018-E.2018/231) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/241)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı