05.04.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Nis 05, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 5 Nisan 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 5 Nisan 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 –  E.2018/ 154
İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü’nün, 31.03.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü – Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 08.11.2017 tarih, E.2017/333, K.2017/332 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 56. maddesinin ihlali şüphesi ile Kurulumuza sevk işlemi yapılmışsa da dosyaya müsabaka görevlisi tarafından gönderilen görsel incelendiğinde ihlal tespit edilemediğinden bu hususta ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2018/153)

2 - E.2018/ 155
Çukurova Basketbol Spor Kulübü’nün, 01.04.2018 tarihinde Ankara’da oynanan OGM Orman Gençlik Spor Kulübü – Çukurova Basketbol Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 57.1.1. maddesine aykırı biçimde basketbolcusunun takım arkadaşlarının giydiğinden farklı bir detay taşıyan bir malzemeyle sahada yer alması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 6/3. maddesinden doğan objektif sorumluluk uyarınca Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/154)

3 - E.2018/ 156
Adana ASKİ Spor Kulübü’nün, 31.03.2018 tarihinde Adana’da oynanan Adana ASKİ Spor Kulübü – Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 51.4. maddesine aykırı biçimde orta saha dairesinde kulübün-takımın logosunun bulunmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/155)

4 - E.2018/ 157
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, 31.03.2018 tarihinde Adana’da oynanan Adana ASKİ Spor Kulübü – Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.26.10.2017-E.2017/320) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.05.01.2018-E.2018/2) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 16.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/156)

5 - E.2018/ 158
İzmit Belediye Spor Kulübü’nün, 31.03.2018 tarihinde Kocaeli’nde oynanan İzmit Belediye Spor Kulübü – Kırçiçeği Bodrum Basketbol TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 28.1. maddesine aykırı biçimde müsabakadan 30 dakika öncesinde ve müsabaka başlama saatinde ambulans hazır bulundurulmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/157)

6 - E.2018/ 159
Galatasaray Spor Kulübü’nün, 01.04.2018 tarihinde Giresun’da oynanan Yeşil Giresun Belediye Spor Kulübü – Galatasaray Odeabank Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/158)

7 –  E.2018/ 160
Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Spor Kulübü görevlisi Enes Uçak’ın, 31.03.2018 tarihinde Sakarya’da oynanan Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Spor Kulübü – İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde genel anons sistemi kullanılarak seyircilerin yönlendirilmesi nedeniyle takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 07.12.2017 tarih, E.2017/418, K.2017/417 ve 01.02.2018 tarih, E.2018/69, K.2018/69 sayılı Disiplin Kurulu Kararları ile kesinleşmiş iki cezanın bulunduğu anlaşılmakla verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10.maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/159)

8 - E.2018/ 161
Uşak Sportif Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Jordan Christian Hamilton’ın, 01.04.2018 tarihinde Uşak’ta oynanan Muratbey Uşak – Anadolu Efes Spor Kulübü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 43.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 21.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/160)

9 - E.2018/ 162
01.04.2018 tarihinde Konya’da oynanan Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü – Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü TBL müsabakası ile ilgili olarak;
A.Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü’nün;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.07.12.2017-E.2017/413) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Müsabakanın dördüncü periyodunda oyun sahasına yabancı madde atılarak gerçekleştirilen eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olması ve müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte salon ışıkları kapatılarak güvenlik, düzen ve disipline ilişkin kural ihlallerinin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ikinci kez (T.07.12.2017-E.2017/413) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 20.000,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,
B.Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü baş antrenörü Serkan Erdoğan’ın;
a.Diskalifiye öncesi sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Diskalifiye sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 8.125,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/161)

10 - E.2018/ 163
Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yöneticisi Hikmet Avşar’ın, 31.03.2018 tarihinde Mersin’de oynanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü – Botaş Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevkine ilişkin;
a.Yargılamanın duruşma açılarak yapılması talebinin reddine,
b.Tanık dinletme talebinin reddine,
c.Sübutu tespit edilen hakaret ihlalinin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. ve 31/4. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 18.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/162)

11 - E.2018/ 164
Haliliye Belediye Spor Kulübü’nün, 31.03.2018 tarihinde Şanlıurfa’da oynanan Haliliye Belediye Spor Kulübü – Merkezefendi Belediye Yüksekçıta Koleji TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 41. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/163)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı