30.03.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararı

Mar 30, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 30 Mart 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuyu karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 30 Mart 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.

E.2018/ 150
24.03.2018 tarihinde Ankara’da oynanan Türk Telekom – Bahçeşehir Koleji TBL müsabakası ile ilgili olarak;
A.Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü Yöneticisi İsmail Türker Kurşun’un, kendisinden istenen belgeyi süresinde ibraz etmekten kaçınması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 43/1. maddesi gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
B.Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü her ne kadar Basketbol Disiplin Talimatı’nın 6/3. maddesinden doğan objektif sorumluluk nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 43/1. maddesi gereğince Kurulumuza sevk edilmişse de yargılama aşamasında fail tespit edilmiş olduğundan bu hususta Kulüp hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
C.Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü baş antrenörü Stefanos Dedas’ın;
a.Diskalifiye sonrası hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/5. maddesine aykırı biçimde müsabaka sonrası müsabakaya ilişkin olarak müsabaka görevlisi ile irtibat kurulması nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 22.500,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/152)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı