23.03.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararı

Mar 23, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 23 Mart 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuyu karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 23 Mart 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.

E.2018/ 141
Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü baş antrenörü H. Çağrı Özek’in, 21.03.2018 tarihinde Ankara’da oynanan Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü – Bursa Bşb. BUDO TKBL müsabakasındaki tehdidi nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/141)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı