08.03.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Mar 08, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 08 Mart 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 8 Mart 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 110
Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün, 28.02.2018 tarihinde Bursa’da oynanan Bursa Bşb. BUDO – Mersin Basketbol Spor Kulübü TKBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 31. maddesine aykırı biçimde müsabaka öncesinde tanıtım seremonisi yapılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
c.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde müsabakada anons hizmeti verecek bir kişi görevlendirilmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/110)

2 –  E.2018/ 111
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün, 03.03.2018 tarihinde Erzurum’da oynanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü – Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü TB2L müsabakasında salon teknik teçhizatının arızalanması ve bu arızanın müsabakanın geç başlamasına neden olduğu dikkate alınarak Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/111)

3 - E.2018/ 112
Bornova Becker Spor Kulübü’nün, 03.03.2018 tarihinde Adana’da oynanması gereken Adana ASKİ Spor Kulübü - Bornova Becker Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasına, müsabaka başlama saatinde ve 15 dakikalık bekleme süresi sonunda geçerli mazereti olmaksızın katılmaması nedeniyle;
a.Basketbol Disiplin Talimatı’nın 45/1. maddesi gereğince 1 puan indirme ve 30.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 22/1/a., 22/2. ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 45/4. maddeleri gereğince hükmen mağlubiyetine, oybirliği ile; (K.2018/112)

4 - E.2018/ 113
Çukurova Basketbol Spor Kulübü’nün, 04.03.2018 tarihinde Samsun’da oynanan Canik Belediye Spor Kulübü – Çukurova Basketbol Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakasında, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/113)

5 –  E.2018/ 114
Eskişehir Basket Spor Kulübü görevlisi Çağrı Çantal’ın, 04.03.2018 tarihinde Eskişehir’de oynanan Eskişehir Basket Spor Kulübü – Gaziantep Basketbol ve Spor A.Ş. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde genel anons sistemi kullanılarak seyircilerin yönlendirilmesi nedeniyle ve 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 11.01.2018 tarih, E.2018/21, K.2018/21 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri gereğince takdiren 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/114)

6 - E.2018/ 115
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü basketbolcusu Feyyaz İrdel’in, 03.03.2018 tarihinde İzmir’de oynanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü – UPS Spor Kulübü TB2L müsabakasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/115)

7 - E.2018/ 117
Bolu Spor Kulübü’nün, 03.03.2018 tarihinde Bolu’da oynanan Bolu Spor Kulübü – Fethiye Belediye Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
a.Gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 70. maddesine aykırı biçimde müsabakadan bir gün önce misafir takım için müsabakanın oynanacağı salonda ve bir sonraki günde oynanacak müsabakanın saatinde başlamak üzere en az 90 dakikalık bir antrenman sağlanmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/116)

8 - E.2018/ 118
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 04.03.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe Doğuş – Galatasaray Odeabank Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle; eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/117)

9 - E.2018/ 119
04.03.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe Spor Kulübü – Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
A.Fenerbahçe Spor Kulübü Yöneticisi Cenk Başak’ın;
a.Sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2017 – 2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/2. ve 29/3. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 9.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 4.687,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Rakip takım görevli ve basketbolcularına yönelik hakareti nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/2. maddesi gereğince takdiren 54 gün hak mahrumiyeti ve 18.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, hakaret ihlali nedeni 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 05.01.2018 tarih, E.2018/20, K.2018/20 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla verilen ceza Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10.maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü uyarınca takdiren ¼ oranında arttırılarak 68 gün hak mahrumiyeti ve 22.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 34 gün hak mahrumiyeti ve 11.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 34 gün hak mahrumiyeti ve 15.937,50-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,
B.Fenerbahçe Spor Kulübü Görevlisi Mertcan Bilici’nin,
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.2. maddesine aykırı biçimde genel anons sistemi kullanılarak seyircilerin yönlendirilmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33.8. maddesine aykırı biçimde akreditasyon kartı takmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/118)

10 - E.2018/ 120
İstanbul Ata Spor Kulübü basketbolcusu Ece Gül Eldek’in, 04.03.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Olimpik Basket Spor Kulübü – İstanbul Ata Spor Kulübü KBBL Eleme Grubu müsabakası ile ilgili olarak;
a.Saldırısı nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. maddesi gereğince 4 müsabakadan men ve 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 5 müsabakadan men ve 4.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 3 müsabakadan men ve 2.187,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 3 müsabakadan men ve 3.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/119)

11 - E.2018/ 121
TBF Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa’nın, 03.03.2018 tarihinde Erzurum’da oynanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü – Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü TB2L müsabakası görevlisine yönelik hareketi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1., 31/3. ve 31/4. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/120)

12 - E.2018/ 116
03.03.2018 tarihinde Ankara’da oynanan Türk Telekom Spor Kulübü – Afyon Belediyesi Spor Kulübü TBL müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı