21.02.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Şub 21, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 21 Şubat 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 21 Şubat 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 93
Muğla Orman Spor Kulübü, 10.02.2018 tarihinde Muğla’da oynanan Muğla Orman Spor Kulübü – Artvin Belediye Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 27.1. maddesine aykırı biçimde müsabakadan 30 dakika öncesinde ve müsabaka başlama saatinde ambulans hazır bulundurulmaması nedeniyle Kurulumuza sevk edilmişse de, gecikmenin mücbir sebebe dayandığı somut delillerle ispat edilmiş olduğundan hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2018/99)

2 - E.2018/ 100
Bilecik Belediyesi Spor Kulübü görevlisi Cemal Uysal’ın, 17.02.2018 tarihinde Kayseri’de oynanan İstem Koleji Spor Kulübü – Bilecik Belediyesi Spor Kulübü TB2L müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile verilen ceza yarısına kadar indirilerek neticeten 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/100)

3 - E.2018/ 101
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün, 17.02.2018 tarihinde Erzurum’da oynanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü – Bolu Spor Kulübü TB2L müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2017–2018 normal sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/101)

4 –  E.2018/ 102
Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün, 18.02.2018 tarihinde Hatay’da oynanan Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü – Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33.9. maddesine aykırı biçimde müsabaka öncesinde sahaya gerekli izni olmadan pankart ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle ve 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 10.11.2017 tarih, E.2017/353, K.2017/350 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33.8. ve 70.1. maddelerine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapılmaması ve salonda akreditasyonsuz kişilerin bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/102)

5 - E.2018/ 103
Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nün, 17.02.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü – Galatasaray Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33.9. maddesine aykırı biçimde müsabaka öncesinde sahaya gerekli izni olmadan pankart ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/103)

6 –  E.2018/ 104
Bornova Becker Spor Kulübü’nün, 17.02.2018 tarihinde İzmir’de oynanan Bornova Becker Spor Kulübü – Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesine aykırı biçimde müsabakanın oynandığı salona biletsiz seyirci alınması nedeniyle ve 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 14.12.2017 tarih, E.2017/428, K.2017/427 ve 28.12.2017 tarih, E.2017/443, K.2017/443 sayılı Disiplin Kurulu Kararları ile kesinleşmiş iki cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/104)

7 - E.2018/ 105
Haliliye Belediye Spor Kulübü yöneticisi Şavak Baysan’ın, 17.02.2018 tarihinde Şanlıurfa’da oynanan Haliliye Belediye Spor Kulübü – Rota Koleji Spor Kulübü TB2L müsabakasındaki saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 4.375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihlalin Basketbol Disiplin Talimatı’nın 11. maddesinde düzenlenen haksız tahrik altında gerçekleştirildiği dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında indirilerek neticeten 3.281,25-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/105)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı