25.01.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Oca 25, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 25 Ocak 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 25 Ocak 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 61
Aydın Efe Spor Kulübü görevlisi Engin Vence’nin, 20.01.2018 tarihinde Aydın’da oynanan Aydın Efe Spor Kulübü – FMV Işık Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
a.Diskalifiye öncesi sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 937,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Diskalifiye sonrası gerçekleşen hakaret ihlallerine ilişkin 2017–2018 sezonu içerisinde 23.11.2017 tarih, E.2017/371, K.2017/370 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu gözetilerek;
i.Hakaret ihlallerinin, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 9/2.maddesinde belirtildiği gibi bir bütünlük arz ederek içtima oluşturmaları nedeniyle ve her iki ihlalin de müsabaka görevlilerine yönelik olduğu dikkate alınarak öncelikle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Fiiller müsabaka görevlisine yönelmiş olduğundan verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak -Basketbol Disiplin Talimatı’nın 60/4. maddesi dikkate alınarak- 4 müsabakadan men ve 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Tespit edilen temel cezaya Basketbol Disiplin Talimatı’nın 9/2.maddesi uygulanarak yarı oranında arttırılmak sureti ile 6 müsabakadan men ve 4.687,50.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile 6 müsabakadan men ve 5.625,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/61)

2 - E.2018/ 62
Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor Kulübü’nün, 20.01.2018 tarihinde Kastamonu’da oynanan Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor Kulübü – Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü TKBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile iki anons yapılmasına, müsabaka hakemlerinin soyunma odalarına gitmek zorunda kalarak müsabakaya 10 dakika ara verilmesine neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 1.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1 müsabakayı kendi salonunda seyircisiz oynama ve 2.500,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/62)

3 - E.2018/ 63
İstanbul Gücü Spor Kulübü’nün, 20.01.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbul Gücü Spor Kulübü – Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 28.1. maddesine aykırı biçimde müsabakadan 30 dakika öncesinde ambulans hazır bulundurulmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/63)

4 - E.2018/ 64
Bursa Spor Kulübü’nün, 20.01.2018 tarihinde Bursa’da oynanan Bursaspor Durmazlar - Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 34.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle ve 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 23.11.2017 tarih, E.2017/373, K.2017/372 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez (T.23.11.2017-E.2017/373, T.07.12.2017-E.2017/396, T.21.12.2017-E.2017/435) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 17.500,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/64)

5 –  E.2018/ 65
Canik Belediye Spor Kulübü’nün, 21.01.2018 tarihinde Samsun’da oynanan Canik Belediye Spor Kulübü – Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 70.1. maddesi ve Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 29. maddesine aykırı biçimde müsabaka salonunda jeneratör bulunmaması nedeniyle; 2017–2018 sezonu içerisinde jeneratör bulundurulmaması ihlaline ilişkin 21.12.2017 tarih, E.2017/439, K.2017/438 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunması yanında müsabaka öncesi kesilen salon elektriğinin Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 28.maddesinin ihlalini oluşturacak şekilde müsabakanın 33 dakika geç başlamasına sebep olduğu anlaşılmakla,  Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince takdiren 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/65)

6 - E.2018/ 67
Artvin Belediye Spor Kulübü baş antrenörü Hikmet Şahin Ateşdağlı’nın, 19.01.2018 tarihinde Artvin’de oynanan Artvin Belediye Spor Kulübü – Rota Koleji Spor Kulübü TB2L müsabakası sonrasında yapılan basın toplantısındaki rakip takım baş antrenörüne yönelik hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/66)

7 - E.2018/ 68
Rota Koleji Spor Kulübü baş antrenörü Serhat Aksoy’un, 19.01.2018 tarihinde Artvin’de oynanan Artvin Belediye Spor Kulübü – Rota Koleji Spor Kulübü TB2L müsabakası sonrasında yapılan basın toplantısındaki rakip takım baş antrenörüne yönelik hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/67)

8 - E.2018/ 66
Galatasaray Spor Kulübü hakkında, 20.01.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray Spor Kulübü – Bornova Becker Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.
Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı