18.01.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Oca 18, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 18 Ocak 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 18 Ocak 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2018/ 45
13.01.2018 tarihinde İzmir’de oynanan Bornova Becker Spor Kulübü – Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Bornova Becker Spor Kulübü’nün, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Bornova Becker Spor Kulübü baş antrenörü Hakan Yiğit’in, Kulüp tarafından gönderilen görüntülerin müsabaka temsilcisi tarafından dosyaya sunulan görseller ile uyarlı olmadığı da tespit edilerek, basın toplantısındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 30/1. ve 30/5. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/45)

2 - E.2018/ 46
13.01.2018 tarihinde Yalova’da oynanan Yalova Group Belediye – Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü’nün, gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle; eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Yalova Belediye Gençlik Spor Kulübü görevlisi Dağhan Oğuz’un, hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/46)

3 - E.2018/ 47
Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü baş antrenörü Serhat Yapıcı’nın, 13.01.2018 tarihinde Yalova’da oynanan Yalova Group Belediye – Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü TBL müsabakası sonrasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/47)

4 - E.2018/ 48
13.01.2018 tarihinde Samsun’da oynanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü – Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü TBL müsabakası ile ilgili olarak;

A.Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü’nün;
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle ve 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 28.12.2017 tarih, E.2017/448, K.2017/448 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10. maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
i.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 66.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 1.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 7.500,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,

B.Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü görevlisi Osman Rendeci, her ne kadar hakaret nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmişse de; fiilin muhatabının hakem raporundan tespit edilemediği, müsabaka temsilcisi raporu ise doğrudan görgü/duyuma dayanmadığından ve hakaret disiplin ihlalinin oluşması için mağdurun tespiti gerektiğinden, ihlalin sportmenliğe aykırılık olarak tespiti ile 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/48)

5 - E.2018/ 49
Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü basketbolcusu Fırat Töz, 13.01.2018 tarihinde Samsun’da oynanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü – Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Her ne kadar hakaret nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmişse de hakaret disiplin ihlalinin oluşması için mağdurun tespiti gerekmesine rağmen fiilin muhatabının (mağdurun) müsabaka görevlileri raporlarından belirlenememesi nedeniyle ihlalin sportmenliğe aykırılık olarak tespitine,
b.Eylemin, salonun tamamında yarattığı tesir ve ağırlığı dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak tayin edilecek cezaya sebep olan ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/49)

6 - E.2018/ 50
Büyükçekmece Basketbol Spor Kulübü’nün, 13.01.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş Sompo Japan – Demir İnşaat Büyükçekmece Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında, seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 18.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/50)

7 - E.2018/ 51
Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji Spor Kulübü basketbolcusu Emre Özkan’ın, 14.01.2018 tarihinde Bilecik’te oynanan Bilecik Belediyesi Spor Kulübü – Merkezefendi Belediyesi Yüksekçıta Koleji Spor Kulübü TB2L müsabakasındaki rakip basketbolcuya yönelik saldırısı nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 33/2. ve 33/4. maddeleri gereğince 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, ihlalin Basketbol Disiplin Talimatı’nın 11. maddesinde düzenlenen haksız tahrik altında gerçekleştirildiği dikkate alınarak verilen ceza takdiren yarısı oranında indirilerek 1.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/51)

8 - E.2018/ 52
Final Gençlik ve Spor Kulübü basketbolcusu Umar Atın’ın, 13.01.2018 tarihinde Erzurum’da oynanan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü – Final Gençlik ve Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
a.Diskalifiye öncesi hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Diskalifiye sonrası hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 2.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 3.125,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 1.562,50-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile 3.125,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/52)

9 - E.2018/ 53
Kepez Belediye Spor Kulübü’nün, 13.01.2018 tarihinde Antalya’da oynanan Kepez Belediye Spor Kulübü – Bornova Belediyesi Spor Kulübü TB2L müsabakasında gerçekleşen seyirci olayları nedeniyle;
a.Eylemin 2017–2018 sezonu içerisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/1. ve 38/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 38/5. maddesi gereğince takdiren 375,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 1.875,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/53)

10 - E.2018/ 54
Uşak Sportif Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 14.01.2018 tarihinde Uşak’ta oynanan Muratbey Uşak – Trabzonspor Basketbol Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 42.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 79.1. maddesine aykırı biçimde müsabakanın oynandığı salona ücretsiz seyirci alınması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/54)

11 –  E.2018/ 55
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 13.01.2018 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe Doğuş – Demir İnşaat Büyükçekmece BGL müsabakasında; salon teknik teçhizatının arızalanması ve bu arızanın müsabakanın duraksamasına neden olduğu dikkate alınarak Basketbol Gençler Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 23.1. maddesi ile Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 20. maddesine aykırılık sebebiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/55)

12 - E.2018/ 56
Fethiye Belediye Spor Kulübü’nün, 13.01.2018 tarihinde Muğla’da oynanan Fethiye Belediye Spor Kulübü – UPS Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 41. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle ve 2017–2018 sezonu içerisinde aynı ihlale ilişkin 14.12.2017 tarih, E.2017/426, K.2017/425 ve 28.12.2017 tarih, E.2017/442, K.2017/442 sayılı Disiplin Kurulu Kararları ile kesinleşmiş iki cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10.maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak bir önceki ceza yarı oranında arttırılmak suretiyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince 450,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/56)

13 - E.2018/ 57
Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün, 13.01.2018 tarihinde Mersin’de oynanan Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü – Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 41. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/57)

14 - E.2018/ 58
TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü basketbolcusu Davut Güven’in, 16.01.2018 tarihinde Gaziantep’te oynanan Gaziantep Basketbol – TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü BGL müsabakasındaki rakip basketbolcuya yönelik hakareti nedeniyle ve ihlalin 2017–2018 sezonu içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 1.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/58)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı