12.01.2018 Tarihli Disiplin Kurulu Kararı

Oca 12, 2018
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 12 Ocak 2018 tarihli toplantısında görüşülen konuyu karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 12 Ocak 2018 günlü toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.

E.2018/ 37
Rota Koleji Spor Kulübü basketbolcusu Onur Dağ, 06.01.2018 tarihinde İzmir’de oynanan Rota Koleji Spor Kulübü – Muğla Orman Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak her ne kadar hakaret nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilmişse de; fiilin muhatabının müsabaka görevlileri raporlarından tespit edilmesi mümkün olmadığından ve hakaret disiplin ihlalinin oluşması için mağdurun tespiti gerektiğinden, ihlalin sportmenliğe aykırılık olarak tespiti ile aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12.maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2018/37)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı