28.12.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Ara 28, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 28 Aralık 2017 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 28 Aralık 2017 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2017/ 325
23.10.2017 tarihinde Eskişehir’de oynanan Eskişehir Basket Spor Kulübü – Anadolu Efes Spor Kulübü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakasında akreditasyon kartı görünümünde olup TBF tarafından tanzim edilmemiş bir kart ile müsabaka salonunda bulunulmasına ilişkin olarak;
a.TBF Eskişehir İl Temsilcisi Mustafa Dökmeci’nin,düzenlenen Federasyon faaliyetlerinde organizasyon, resmi izinler ile ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanamaması” sureti ile TBF İl Temsilciliği Yönergesi’nin 6.b.maddesine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 21. maddeleri gereğince –infazı tedbir tarihi 21.12.2017’den başlamak üzere- 7 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eskişehir İl Hakem Kurulu Üyesi Egemen Barış Kamber’in, akreditasyon kartı görünümünde olup TBF tarafından tanzim edilmemiş bir kart ile müsabaka salonunda bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 35/2. ve 35/4. maddeleri gereğince –infazı tedbir tarihi 02.11.2017’den başlamak üzere- 150 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,
c.Eskişehir Basket Spor Kulübü’nün, Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 77.1. maddesine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapmaması ve akreditasyon kartı görünümünde olup TBF tarafından tanzim edilmemiş bir kart ile müsabaka salonunda bulunulması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 6/1. ve 34. maddeleri gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/441)

2 - E.2017/ 442
Fethiye Belediye Spor Kulübü’nün, 23.12.2017 tarihinde Muğla’da oynanan Fethiye Belediye Spor Kulübü – Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 41. maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle -savunma beyanında gönderildiği bildirilen elektronik postaların Disiplin Kurulu tarafından savunma istenmesi akabinde TBF’ye iletilmiş olması ve aynı ihlale ilişkin 14.12.2017 tarih E.2017/426 sayılı Disiplin Kurulu Kararı 23.12.2017 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10.maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/442)

3 - E.2017/ 443
Bornova Becker Spor Kulübü’nün, 23.12.2017 tarihinde İzmir’de oynanan Bornova Becker Spor Kulübü – Botaş Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 72.1. maddesine aykırı biçimde müsabakanın oynandığı salona biletsiz seyirci alınması nedeniyle -aynı ihlale ilişkin 14.12.2017 tarih E.2017/428 sayılı Disiplin Kurulu Kararı 23.12.2017 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10.maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33.8. ve 70.1. maddelerine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapılmaması ve salonda akreditasyon kartsız kişilerin bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/443)

4 - E.2017/ 444
Osmaniye Gençlik Spor Kulübü’nün, 23.12.2017 tarihinde Elazığ’da oynanan Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü – Tosyalı Toyo Osmaniye TKBL müsabakasına Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 99.4. maddesine aykırı biçimde 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle ve aynı ihlale ilişkin 07.12.2017 tarih E.2017/411 sayılı Disiplin Kurulu Kararı ile aynı sezon içerisinde kesinleşmiş bir cezanın bulunduğu anlaşılmakla Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10.maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmü de dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince takdiren 300,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/444)

5 - E.2017/ 445
Antalya Yıldız Spor Kulübü’nün, 24.12.2017 tarihinde İzmir’de oynanan Menemen Belediye Spor Kulübü – Antalya Yıldız Spor Kulübü KBBL müsabakasına Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 88.3. maddesine aykırı biçimde 10 basketbolcudan daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/445)

6 - E.2017/ 446
Adana ASKİ Spor Kulübü’nün, 23.12.2017 tarihinde Adana’da oynanması gereken Adana ASKİ Spor Kulübü – Galatasaray Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak; -03.12.2017, 09.12.2017 ve 16.12.2017 tarihli Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakalarına baş antrenörsüz çıkıldığı halde- Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 86.5.maddesi düzenlemesine göre 3 resmi müsabakaya baş antrenörsüz çıkıldıktan sonra geçerli bir mazeret olmaksızın herhangi bir antrenörle sahaya çıkılmasına izin verilemeyeceğinden, müsabakanın görevli antrenör olmaması nedeniyle oynanamamış olduğu anlaşıldığından;
a.Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 8/1, 22/1/b, 22/2. ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 26. maddeleri uyarınca hükmen mağlubiyetine,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 86.5. ve Basketbol Müsabaka Talimatı’nın 8/1. maddelerine aykırılık nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 17. maddeleri uyarınca takdiren 18.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/446)

7 - E.2017/ 447
Karşıyaka Spor Kulübü’nün, 24.12.2017 tarihinde İzmir’de oynanan Pınar Karşıyaka – Beşiktaş Sompo Japan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
i.Eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada üçüncü kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 35.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
ii.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 73.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile bir anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
iii.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 38.750,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,
b.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 42.1. maddesine aykırı biçimde merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle -aynı ihlale ilişkin 21.12.2017 tarih E.2017/432 sayılı Disiplin Kurulu Kararı 24.12.2017 tarihinde henüz kesinleşmemiş olduğundan Basketbol Disiplin Talimatı’nın 10.maddesinde düzenlenen “tekerrür” hükmünün uygulanamayacağı dikkate alınarak- Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
c.Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 52.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/447)

8 - E.2017/ 448
Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü’nün, 23.12.2017 tarihinde Samsun’da oynanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü – Karesi Gençlik Spor Kulübü TBL müsabakasında, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/448)

9 - E.2017/ 449
23.12.2017 tarihinde Samsun’da oynanan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Spor Kulübü – Karesi Gençlik Spor Kulübü TBL müsabakası ile ilgili olarak;
a.Karesi Gençlik Spor Kulübü’nün; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2. maddesine aykırı biçimde basın toplantısına takım kaptanı ya da müsabakada en fazla süre alan 5 basketbolcudan birinin katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Karesi Gençlik Spor Kulübü basketbolcusu Gani Oladimeji Lawal Jr.’ın; hakareti nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi  sayılmak sureti ile neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/449)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı