30.11.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Kas 30, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 30 Kasım 2017 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 30 Kasım 2017 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 –  E.2017/ 380
Burhaniye Belediye Spor Kulübü’nün, 18.11.2017 tarihinde Balıkesir’de oynanan Burhaniye Belediye Spor Kulübü – Kocaeli Basket Spor Kulübü KBBL müsabakasında; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 69.1. ve Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. maddelerine aykırı biçimde salon teknik teçhizatının arızalanması ve bu arızanın müsabakanın geç başlamasına neden olduğu dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34.maddesi gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/389)

2 - E.2017/ 391
Bursa Spor Kulübü basketbolcusu Erbil Eroğlu’nun, 22.11.2017 tarihinde Manisa’da oynanan Akhisar Belediye Spor Kulübü – Bursaspor Durmazlar TBL müsabakası ile ilgili olarak; müsabaka sırasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 6.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/390)

3 - E.2017/ 392
İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü’nün, 18.11.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbul Üniversitesi Spor Kulübü – Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33.8. ve 70.1. maddelerine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapılmaması ve salonda akreditasyon kartsız kişilerin bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına;
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 56. maddesinin ihlali şüphesi ile yapılan sevk hakkında ceza verilmesine yer olmadığına,
c.Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 34. maddesi gereğince müsabaka salonunda bulunması gereken müstakil doping kontrol odasının, Dopingle Mücadele Yönergesi’nin 17. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaması nedeni ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/391)

4 - E.2017/ 393
Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü’nün, 18.11.2017 tarihinde Elazığ’da oynanan Elazığ İl Özel İdare Spor Kulübü – Çankaya Üniversitesi Spor Kulübü TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 42.maddesine aykırı biçimde müsabakanın video kaydının TBF’ye ait FTP (File Transfer Protocol) adresine yüklenmemesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/392)

5 - E.2017/ 394
22.11.2017 tarihinde Balıkesir’de oynanan Karesi Gençlik Spor Kulübü – Türk Telekom Spor Kulübü TBL müsabakası ile ilgili olarak;
A.Karesi Gençlik Spor Kulübü’nün;
a.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 70.1. maddesi ve Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 29. maddesine aykırı biçimde, ev sahibi olunan salonda UPS cihazı bulunmaması nedeniyle ve elektrik kesilmesi sonucu müsabakanın duraksadığı da dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33.8. ve 70.1. maddelerine aykırı biçimde yeterli akreditasyon kontrolü yapılmaması ve salonda akreditasyon kartsız kişilerin bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına;
B.Karesi Gençlik Spor Kulübü baş antrenörü Fahri Güler’in, müsabaka sonrası basın toplantısındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak  Basketbol Disiplin Talimatı’nın 30/1. ve 30/5. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/393)

6 - E.2017/ 395
İstanbul Gücü Spor Kulübü’nün, 22.11.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbul Gücü Spor Kulübü – Fenerbahçe Gelişim TKBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 99.4. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 kişiden daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/394)

7 - E.2017/ 397
Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü’nün, 25.11.2017 tarihinde Bursa’da oynanan Bursaspor Durmazlar – Bahçeşehir Koleji TBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2.maddesine aykırı biçimde müsabaka sonrası basın toplantısına takım kaptanı veya müsabakada oynamış en fazla süreyi alan 5 basketbolcudan bir basketbolcunun katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/395)

8 - E.2017/ 398
Galatasaray Spor Kulübü’nün, 25.11.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray Spor Kulübü – Botaş Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 34. maddesi gereğince müsabaka salonunda bulunması gereken müstakil doping kontrol odasının, Dopingle Mücadele Yönergesi’nin 17. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaması nedeni ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2.maddesine aykırı biçimde müsabaka sonrası basın toplantısına takım kaptanı veya müsabakada oynamış en fazla süreyi alan 5 basketbolcudan bir basketbolcunun katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/396)

9 - E.2017/ 399
25.11.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Galatasaray Spor Kulübü – Botaş Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Botaş Spor Kulübü’nün, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 44.2.maddesine aykırı biçimde müsabaka sonrası basın toplantısına takım kaptanı veya müsabakada oynamış en fazla süreyi alan 5 basketbolcudan bir basketbolcunun katılmaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Botaş Spor Kulübü baş antrenörü Aydın Uğuz’un, müsabaka sonrası basın toplantısındaki sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 30/1. ve 30/5. maddeleri gereğince 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 3.750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/397)

10 - E.2017/ 400
25.11.2017 tarihinde Muğla’da oynanan Fethiye Belediye Spor Kulübü – Final Gençlik ve Spor Kulübü TB2L müsabakası ile ilgili olarak;
A.Fethiye Belediye Spor Kulübü’nün,
a.Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle, eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 65.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile iki anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 750,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
c.Cezaların toplanması sureti ile neticeten 2.250,00-TL para cezası  ile cezalandırılmasına,

B.Fethiye Belediye Spor Kulübü Baş Antrenörü Kemal Akif Bursalı’nın, müsabakanın üçüncü periyodundaki diskalifiye sonrası Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50/3. maddesi uyarınca idari tedbirli olduğu halde Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 64.1. maddesine aykırı biçimde müsabakanın dördüncü periyodunda salona giriş çıkış noktasından müsabakayı takip ederek tedbire uymaması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi gereğince 4 müsabakadan men ve 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/398)

11 - E.2017/ 401
Final Gençlik ve Spor Kulübü görevlisi Uğur Özmen’in, 25.11.2017 tarihinde Muğla’da oynanan Fethiye Belediye Spor Kulübü – Final Gençlik ve Spor Kulübü TB2L müsabakasında; müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak  Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/1. ve 29/3. gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,  fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılmak sureti ile neticeten 1.875,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/399)

12 - E.2017/ 402
25.11.2017 tarihinde Kayseri’de oynanan Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü – Çukurova Basketbol Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;
a.Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü’nün,  Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33.8. ve 70.1 maddelerine aykırı biçimde salonda akreditasyonsuz kişilerin bulunması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
b.Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü baş antrenörü Ayhan Avcı’nın, müsabaka sonundaki hakareti nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak  Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 12.500,00-TL para cezasıile cezalandırılmasına,
c.Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Ömer Yağmur’un, Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 33.8. ve 70.1. maddelerine aykırı biçimde akreditasyon kartı olmaksızın saha içerisine girmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/400)

13 - E.2017/ 403
Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü’nün, 26.11.2017 tarihinde Ankara’da oynanan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü – Akhisar Belediye Spor Kulübü TBL müsabakası ile ilgili olarak; Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı’nın 34. maddesi gereğince müsabaka salonunda bulunması gereken müstakil doping kontrol odasının, Dopingle Mücadele Yönergesi’nin 17. maddesinde belirtilen şartlara haiz olmaması nedeni ile Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/401)

14 - E.2017/ 404
Akhisar Belediye Spor Kulübü baş antrenörü Serhat Yapıcı’nın, 26.11.2017 tarihinde Ankara’da oynanan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü – Akhisar Belediye Spor Kulübü TBL müsabakası sonrasındaki hakareti nedeniyle ve ihlalin aynı sezon içerisinde ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak  Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka görevlisine yönelmiş olması dikkate alınarak verilen ceza takdiren ¼ oranında arttırılarak neticeten 12.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/402)

15 - E.2017/ 405
Batıkent Yıldızlar Spor Kulübü’nün, 25.11.2017 tarihinde Kayseri’de oynanan Abdullah Gül Üniversitesi Gelişim – Batıkent Yıldızlar Spor Kulübü KBBL müsabakası ile ilgili olarak; Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı’nın 88.3. maddesine aykırı biçimde müsabakaya 10 kişiden daha az sayıda basketbolcu ile çıkılması nedeniyle Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. ve 16. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/403)

16 - E.2017/ 325
23.10.2017 tarihinde Eskişehir’de oynanan Eskişehir Basket Spor Kulübü – Anadolu Efes Spor Kulübü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili Kurulumuza sevk edilen dosya incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde dosya üzerinde incelemenin devamına,

17 - E.2017/ 396
Bursa Spor Kulübü ve Kulüp görevlisi Bartu Kösemsever hakkında 25.11.2017 tarihinde Bursa’da oynanan Bursaspor Durmazlar – Bahçeşehir Koleji TBL müsabakası ile ilgili olarak Kurulumuza sevk edilen dosyanın incelenmesi neticesinde;
a.Bursa Spor Kulübü görevlisi Bartu Kösemsever’in esas hakkında karar verilinceye dek, Basketbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca idari tedbirli olarak –ceza verilmesi halinde Basketbol Disiplin Talimatı’nda belirlenen usulde mahsup edilmek üzere- basketbolla ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktanmen edilmesine,
b.Dosya üzerinde incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı