12.10.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Eki 12, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 12 Ekim 2017 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 12 Ekim 2017 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1 - E.2017/ 310
Yeşil Giresun Belediye Spor Kulübü’nün, 08.10.2017 tarihinde Giresun’da oynanan Yeşil Giresun Belediye Spor Kulübü – Muratbey Uşak Sportif Kulübü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakası öncesinde Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 36.1. maddesine aykırı biçimde müsabakadan 30 dakika öncesinde sağlık ekibi ile ambulans hazır bulundurulmaması nedeniyle ve bu talimata aykırılığın müsabakanın 7 dakika geç başlamasına sebep olduğu dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 34. maddesi gereğince 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 310)

2 - E.2017/ 311
Edirne Spor Basketbol Kulübü Başkanı Murat Boyacıoğlu’nun, 26.09.2017 tarihinde Antalya’da oynanan Urla Belediyesi Spor Kulübü – Edirne Spor Basketbol Kulübü TKBL Federasyon Kupası Eleme Grubu müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ve ihlalin ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/2. ve 29/3. maddeleri gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin resmi görevliye yönelmiş olması nedeni ile verilen cezanın Basketbol Disiplin Talimatı’nın 29/4. maddesi uyarınca yarısına kadar arttırılarak neticeten 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 311)

3 - E.2017/ 312
Afyon Belediye Spor Kulübü, 09.10.2017 tarihinde Afyon’da oynanan Afyon Belediye Spor Kulübü – Bakırköy Basketbol Spor Kulübü TBL müsabakasında gerçekleşen seyirci olayı nedeni ile Kurulumuza sevk edilmişse de, dosyanın incelenmesi neticesinde ihlali gerçekleştiren kişinin kulüp görevlisi olduğu tespit edilmiş ve Basketbol Disiplin Talimatı’nın 54/3. maddesine dayanarak yapılan yargılama neticesinde;

a) Afyon Belediye Spor Kulübü görevlisi İsa Boyacıoğlu’nun hakareti nedeniyle ve ihlalin ilk defa gerçekleştirildiği dikkate alınarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 31/1. ve 31/4. maddeleri gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, fiilin müsabaka hakemine yönelmiş olması nedeni ile verilen cezanın yarısına kadar arttırılarak 15.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığı ihtiva eden ikrar mahiyetindeki yazılı savunmaları Basketbol Disiplin Talimatı’nın 12. maddesinde düzenlenen takdiri indirim sebebi sayılmak sureti ile neticeten 7.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

b) Afyon Belediye Spor Kulübü’ne ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2017/ 312)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı