18.09.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararı

Eyl 18, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 18 Eylül 2017 tarihli toplantısında görüşülen konuyu karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu 18 Eylül 2017 günlü toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.

E.2017/ 308
Tofaş Spor Kulübü antrenörü Orhun Ene’nin, 16.09.2017 tarihinde Antalya’da oynanan Tofaş Spor Kulübü - Nizhny Novgorod hazırlık müsabakasında, müsabaka görevlisine yönelik davranışı sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, samimi pişmanlığını ihtiva eden ikrar mahiyetindeki beyanları da dikkate alınarak ve temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 14. maddesinde düzenlenen takdiri indirim uygulanmak sureti ile -tedbirli olarak katılmadığı müsabakaların infazdan mahsubu yapılmak üzere- neticeten 2 müsabakadan men ve 3.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 308)

Karar verilmiştir.
Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı