08.09.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Eyl 08, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 8 Eylül 2017 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 8 Eylül 2017 günlü toplantısında aşağıdaki kararları almıştır.

1- E.2017/ 306
Afyon Belediye Spor Kulübü genel menajeri Cömert Küce, 08.09.2017 tarihinde İzmir’de oynanan Afyon Belediye Spor Kulübü – Düzce Belediye Spor Kulübü 3. Galenos Cup müsabakasında müsabaka görevlisine yönelik davranışı sebebiyle Kurulumuza sevk edilmiştir.

Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 39.2. maddesi uyarınca doğrudan diskalifiye nedeniyle otomatik men cezasının sadece resmi müsabakalar açısından düzenlenmiş olması dikkate alınarak dosya üzerinde ivedilikle yapılan değerlendirme neticesinde; diskalifiyeye neden olduğu rapor edilen davranışların disiplin ihlali olmadığı tespit edildiğinden Afyon Belediye Spor Kulübü genel menajeri Cömert Küce’ye ceza verilmesine yer olmadığına,

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9/A maddesi gereğince kararın bildirilmesinden itibaren 10 gün içerisinde Tahkim Kurulu nezdinde gerekçeleri belirtilerek yazılı itirazda bulunulabileceğinin bildirilmesine, oybirliği ile; (K.2017/ 306)

2- E.2017/ 307
Afyon Belediye Spor Kulübü sporcusu Cevher Özer, 08.09.2017 tarihinde İzmir’de oynanan Afyon Belediye Spor Kulübü – Düzce Belediye Spor Kulübü 3. Galenos Cup müsabakasında, müsabaka görevlisine yönelik davranışı sebebiyle Kurulumuza sevk edilmiştir.

Diskalifiye nedeniyle otomatik men cezasının sadece resmi müsabakalar açısından düzenlenmiş olması dikkate alınarak dosya üzerinde ivedilikle yapılan değerlendirme neticesinde; Afyon Belediye Spor Kulübü sporcusu Cevher Özer’in Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 39.1., 40/a ve 42. maddeleri uyarınca esas hakkında karar verilinceye dek –ceza verilmesi halinde Basketbol Disiplin Yönergesi’nde belirlenen usulde mahsup edilmek üzere- tedbirli olarak müsabakalara katılmaktan yasaklanmasına,

Karar verilmiştir.
Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı