28.04.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Nis 28, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 28.04.2017 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 28 Nisan 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1-E.2017/ 242
Bursaspor Kulübü sporcusu Dejan Borovnjak’ın, 27.04.2017 tarihinde Bursa’da oynanan Bursaspor Durmazlar – Afyon Belediye Spor Kulübü TBL müsabakası sırasında rakip sporcuya yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 2 müsabakadan men ve 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, söz konusu hareketin tahrik altında işlenmiş olduğu anlaşıldığından temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 13. maddesinde düzenlenen tahrik indirimi uygulanmak sureti ile neticeten –idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 1 müsabakadan men ve 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 235)

2-E.2017/ 243
Afyon Belediye Spor Kulübü sporcusu Hadi Özdemir, 27.04.2017 tarihinde Bursa’da oynanan Bursaspor Durmazlar – Afyon Belediye Spor Kulübü TBL müsabakasında, her ne kadar rakip sporcuya yönelik hareketi sebebiyle Kurulumuza sevk edilmişse de, tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde rapor edilen eylemin ihlal unsuru taşımadığı anlaşıldığından, ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2017/ 236)

3-E.2017/ 244
Türk Telekom Spor Kulübü antrenörü Gencer Baytemur’un, 27.04.2017 tarihinde Sakarya’da oynanan Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyesi – Türk Telekom Spor Kulübü TBL müsabakasında;
-Müsabaka sonunda müsabaka görevlilerine yönelik davranışı nedeniyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 11.1. ve 36. maddeleri gereğince ihtar ve 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
-Her ne kadar maç sonu basın toplantısında müsabaka görevlilerine yönelik sözleri nedeniyle Kurulumuza sevki yapılmışsa da, tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde basın toplantısında sarf edilen sözlerin ihlal unsuru taşımadığı anlaşıldığından, cezalandırılmasına yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2017/ 237)

4-E.2017/ 245
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Kulübü’nün, 27.04.2017 tarihinde Sakarya’da oynanan Astra Group Sakarya Büyükşehir Belediyesi – Türk Telekom Spor Kulübü TBL müsabakasında;
-Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Yönergesi’nin 42.3. ve 85. maddeleri ile Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 11.1. ve 19. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
-Müsabaka sırasında müsabaka görevlilerinin uyarılarına rağmen anons görevlisinin genel anons sistemini seyircileri coşturmak ve tezahüratlarını yönlendirmek için kullanması sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 28.2.11. maddesi gereğince 2.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 238)

Karar verilmiştir.
Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı