31.03.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararı

Mar 31, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 31.03.2017 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 31 Mart 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

1- E.2017/ 190
Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Gelişim Takımı yardımcı antrenörü İbrahim Sağdıç’ın, 29.03.2017 tarihinde Muğla’da oynanan Kırçiçeği Bodrum Basketbol – Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Gelişim Takımı TKBL müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince -idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 3 müsabakadan men ve 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 189)
 
karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı