09.03.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Mar 09, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 09.03.2017 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 9 Mart 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1-E.2017/ 8
Türkiye Basketbol Federasyonu resmi temsilcisi olarak görev yapan Süleyman Özçınar’ın, sporcu Kemal Ulaş Yükseksöylemez’in velisinin tescil başvuru iznine ilişkin 01.10.2015 tarihli belgede bulunması gereken imzasının TBF Sicil Lisans Prosedürü 8.f.maddesine uygun olarak huzurda alınmamış olduğunun tespit edilmesi nedeniyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 35. maddesi gereğince 3 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 133)

2-E.2017/ 133
Tempo 80 Spor Kulübü sporcusu Yusuf Toslak’ın, 03.03.2017 tarihinde Osmaniye’de oynanan Tempo 80 Spor Kulübü – Adıyaman Yaman Spor Kulübü U18 Erkekler Bölge Şampiyonası müsabakasında;
-Müsabaka sırasında hakemlere yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 14. maddesinde düzenlenen takdiri indirim uygulanmak sureti ile –idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 2 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
-Müsabaka sonrasında hakemlere yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 14. maddesinde düzenlenen takdiri indirim uygulanmak sureti ile –idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 2 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,
-Neticeten toplam 4 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 134)

3-E.2017/ 136
Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.’nin, 04.03.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan Beşiktaş Sompo Japan – Pınar Karşıyaka Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakasında, seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 29.2.3. maddesi gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 135)

4-E.2017/ 137
İstanbulgücü Spor Kulübü Başkanı Emrah Tunçluer’in, 04.03.2017 tarihinde İstanbul’da oynanan İstanbulgücü Spor Kulübü – OGM Orman Gençlik Spor Kulübü TKBL müsabakasında hakemlere yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 24 gün hak mahrumiyeti ve 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 136)

5-E.2017/ 138
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Kulübü sporcusu Melis Eren, 04.03.2017 tarihinde Kastamonu’da oynanan Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor Kulübü – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Kulübü TKBL müsabakası görevlileri raporlarında yazılı eylemler nedeni ile Kurulumuza sevk edilmişse de, FTP sisteminde mevcut müsabaka görüntüleri de izlenerek dikkate alınmak sureti ile tüm dosya üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde sporcuya ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2017/ 137)

6-E.2017/ 139
Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor Kulübü sporcusu Billur Cosun’un, 04.03.2017 tarihinde Kastamonu’da oynanan Ferko Ilgaz Hotel Kastamonu Basketbol Spor Kulübü – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Kulübü TKBL müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik hareketi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 2 müsabakadan men ve 3.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FTP sisteminde mevcut müsabaka görüntüleri de izlenerek dikkate alınmak sureti ile temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 14. maddesinde düzenlenen takdiri indirim uygulanarak neticeten –idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 1 müsabakadan men ve 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 138)

7-E.2017/ 140
Artvin Belediye Spor Kulübü sporcusu Cemal Bayraktar’ın, 03.03.2017 tarihinde Artvin’de oynanan Artvin Belediye Spor Kulübü – FMV Işık Spor Kulübü TB2L müsabakasındaki davranışları sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 11.1. ve 36. maddeleri gereğince -diskalifiyeye neden olan eylemi müsabaka görevlileri raporlarında açıkça belirtilmediği dikkate alınarak- sadece ihtar cezası ile cezalandırılmasına ve diskalifiye olması nedeni ile katılamayacağı müsabakadan başka müsabakadan men cezası verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2017/ 139)

8-E.2017/ 141
Burhaniye Belediye Spor Kulübü yardımcı antrenörü Özlem Köle’nin, 05.03.2017 tarihinde Düzce’de oynanan Düzce Belediye Spor Kulübü – Burhaniye Belediye Spor Kulübü KBBL müsabakasında hakemlere yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men ve 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, temel cezaya Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 14. maddesinde düzenlenen takdiri indirim uygulanmak sureti ile neticeten –idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 1 müsabakadan men ve 500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile;  (K.2017/ 140)

9-E.2017/ 142
Ümmühan Hatun İlköğretim Okulu Spor Kulübü’nün, 04.03.2017 tarihinde İstanbul’da oynanması gereken Fenerbahçe Spor Kulübü Gelişim Takımı – Ümmühan Hatun İlköğretim Okulu Spor Kulübü KBBL müsabakasına geçerli bir mazeret olmaksızın çıkılmadığı tespit edilmiş olduğundan;
-Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 34.1., Yarışma Yönergesi’nin 22.1.1. ve Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Yönergesi’nin 7.7. ve 83. maddeleri gereğince –önceden bildirim yapılması sureti ile karşılaşmalarla ilgili masraf ortaya çıkmadığı ve organizasyona zararlar verilmemiş olduğu dikkate alınarak- ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
-Yarışma Yönergesi’nin 22.1.1. ve Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 11.7. maddeleri gereğince dosyanın değerlendirilmek üzere TBF Yönetim Kurulu’na tevdiine, oybirliği ile; (K.2017/ 141)

10-E.2017/ 143
Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü’nün, 03.03.2017 tarihinde İstanbul’da oynanması gereken Bosna Basket Spor Kulübü – Küçükçekmece Basketbol Spor Kulübü KBBL müsabakasına geçerli bir mazeret olmaksızın çıkılmadığı tespit edilmiş olduğundan;
-Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 34.1., 11.6., Yarışma Yönergesi’nin 22.1.1. ve Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Yönergesi’nin 7.7. ve 83. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
-Dosyanın Yarışma Yönergesi’nin 22.1.1. ve Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 11.7. maddeleri gereğince değerlendirilmek üzere TBF Yönetim Kurulu’na tevdiine, oybirliği ile; (K.2017/ 142)

11-E.2017/ 144
Denizli Basketbol Spor Kulübü’nün, 04.03.2017 tarihinde Denizli’de oynanan Denizli Seviye Okulları Denizli Basketbol – İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü KBBL müsabakası öncesinde ambulans aracı, sağlık ile güvenlik görevlilerinin hazır bulunmaması ve bu nedenlerle müsabakanın geç başlamasına sebebiyet verilmesi nedeni ile Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Yönergesi’nin 29.1., 34. ve 85. maddeleri ile Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 11.1. ve 19.1. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 143)

12-E.2017/ 146
Yeni Yüzyıl Üniversitesi takımı hakkında, 08.03.2017 tarihinde İstanbul’da oynanması gereken Yeni Yüzyıl Üniversitesi – Munzur Üniversitesi ÜNİLİG müsabakasının, sağlık görevlisi ile ambulans bulundurulmaması sebebi ile müsabaka görevlileri tarafından oynatılamaması üzerine Kurulumuza sevk edilen dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde;
-Üniversite Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 35.1.maddesinde ev sahibi üniversiteye yüklenen “sağlık personeli ve ambulans hazır bulundurmak” yükümlülüğünün müsabakanın başlaması şartı olarak öngörülmediğinin, müsabakanın oynanmasına müsabaka görevlilerince karar verildiğinin, Yeni Yüzyıl Üniversitesi takımının müsabakanın oynanmamasına kendisinin sebep olmadığının tespiti ile,
-Yeni Yüzyıl Üniversitesi takımının Üniversite Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 35.1., Disiplin Yönergesi’nin 28.1.maddeleri dikkate alınarak ev sahibi üniversite olması nedeni ile Yönergelere aykırı şekilde sağlık görevlisi ile ambulans bulundurulmadığı için Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 19.1. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına ve dosyanın Yarışma Yönergesi’nin 21.2. maddesi uyarınca değerlendirilmek üzere TBF Yönetim Kurulu’na tevdiine, oybirliği ile; (K.2017/ 144)

13-E.2017/ 147
Munzur Üniversitesi takımı hakkında, 08.03.2017 tarihinde İstanbul’da oynanması gereken Yeni Yüzyıl Üniversitesi – Munzur Üniversitesi ÜNİLİG müsabakasının sağlık görevlisi ile ambulans bulundurulmaması sebebi ile müsabaka görevlileri tarafından oynatılamaması üzerine Kurulumuza sevk edilen dosya kapsamında yapılan inceleme neticesinde;
-Üniversite Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 35.1.maddesinde ev sahibi üniversiteye yüklenen “sağlık personeli ve ambulans hazır bulundurmak” yükümlülüğünün müsabakanın başlaması şartı olarak öngörülmediğinin, müsabakanın oynanmasına müsabaka görevlilerince karar verildiğinin ve Munzur Üniversitesi takımının müsabakanın oynanmamasına kendisinin sebep olmadığının tespiti ile,
-Munzur Üniversitesi takımının misafir takım olduğu dikkate alınarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve dosyanın Yarışma Yönergesi’nin 21.2. maddesi uyarınca değerlendirilmek üzere TBF Yönetim Kurulu’na tevdiine, oybirliği ile; (K.2017/ 145)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı