27.02.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Mar 02, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 27.02.2017 tarihli toplantısında görüşülen konuları karara bağladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 27 Şubat 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1-E.2017/ 116
İstanbul Ticaret Üniversitesi takımının, 14.02.2017 tarihinde Tunceli’de oynanması gereken Munzur Üniversitesi – İstanbul Ticaret Üniversitesi ÜNİLİG müsabakasına geçerli bir mazeret olmaksızın çıkılmadığı tespit edilmiş olduğundan;
Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 34.1., Yarışma Yönergesi’nin 22.1.1. ve Üniversite Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 62. maddeleri gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmasına,
Üniversite Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 29.5., Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 34.1., 11.7. ve Yarışma Yönergesi’nin 22.1.1. maddeleri gereğince dosyanın değerlendirilmek üzere TBF Yönetim Kurulu’na sevkine, oybirliği ile; (K.2017/ 116)

2-E.2017/ 117

Adıyaman Üniversitesi takımının, 23.02.2017 tarihinde İstanbul’da oynanması gereken Sabancı Üniversitesi – Adıyaman Üniversitesi ÜNİLİG müsabakasına geçerli bir mazeret olmaksızın çıkılmadığı tespit edilmiş olduğundan;
Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 34.1., 11.6., Yarışma Yönergesi’nin 22.1.1. ve Üniversite Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 62. maddeleri gereğince 1.500,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
Üniversite Ligi Yönetim Esasları Yönergesi’nin 29.5., Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 34.1., 11.7. ve Yarışma Yönergesi’nin 22.1.1. maddeleri gereğince dosyanın değerlendirilmek üzere TBF Yönetim Kurulu’na sevkine, oybirliği ile; (K.2017/ 117)

3-E.2017/ 120
Antik Perre Spor Kulübü antrenörü Ahmet Hakan Çiriş’in, 24.02.2017 tarihinde Gaziantep’te oynanan Üniversiteliler Gençlik Spor Kulübü – Antik Perre Spor Kulübü U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası müsabakasında sporcusuna yönelik tokat atmak şeklinde gerçekleştiği müsabaka görevlileri raporlarında belirtilen eylemine ilişkin tüm dosya kapsamı savunma beyanları da dikkate alınarak değerlendirilmiştir.

Alt yaş grubundaki tüm sporcuların eğitiminde sadece sportif gelişimin değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimin de desteklenmesi gerekliliği ihtilafsızdır. Zira sporun estetik ve zafer ruhu yanında her daim samimiyet ve sevgi ile beslenen çekirdek ruhunun görmezden gelinmesi halinde, uzun vadede sportif başarı engelleneceği gibi sporcunun kişisel gelişimi de olumsuz etkilenecektir. Bu itibarla, esasında gerçek bir eğitimci vasfında olması arzulanan antrenörlerin; özellikle alt yaş grubundaki çocuklarla ilişkide sadece sportif yöntemleri değil, aynı zamanda yaşama hazırlanmakta lazım gelen tüm değerleri doğrusuyla göstermek yeteneği ve sevgisine sahip olması gerektiği de kabul edilmelidir. Zira spor sadece, skor galibiyetine susamış bir faaliyet olarak görülemez. Anayasamızın 59.maddesinde, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri almak, sporun kitlelere yayılmasını teşvik etmekle yükümlü görülen devletin temel gayesi de tek başına ve ne olursa olsun “galibiyet” değildir. Esasında aynı yükümlülük, sporcunun eğitiminde oldukça önemli yeri olan antrenör için de söz konusudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bayram armağan ettiği çocuklardan beklenen, spor sayesinde olimpiyat erdemleriyle buluşup etik değerlerin farkında olarak memleketin gelişimine katkı sağlamalarıdır. Sabrı sermaye ederek sporcu çocukların elbette etik sınırlar içinde sportif ve sosyal düzeyini artırmak gayretinde olması gereken antrenörün, sözlü veya fiziksel şiddet ile amacına ulaşmaya çalışması doğru görülemez. Eğitimine muhtaç olduğu için ailelerin, çocuklarını teslim ettiği antrenörlerin, hassasiyet ve samimiyetle verecekleri bu eğitimde, fiziksel ve sözlü şiddete ihtiyaçları olmamalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Antik Perre Spor Kulübü antrenörü Ahmet Hakan Çiriş’in, sporcusuna yönelik tokat atmak şeklinde gerçekleştiği müsabaka görevlileri raporlarında belirtilen eylemine uyan Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36.maddesi gereğince –idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 7 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 118)

4-E.2017/ 121
Bolu Artı Akademi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Yunus Kaan Üyetürk’ün, 25.02.2017 tarihinde Bolu’da oynanan Bolu Artı Akademi Gençlik Spor Kulübü – Eskişehir Gelişim Spor Kulübü U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası müsabakasında hakemlere yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, sporcunun ikrarı ve samimi pişmanlığı dikkate alınarak temel cezaya Disiplin Yönergesi’nin 14. maddesinde düzenlenen takdiri indirim uygulanmak sureti ile neticeten –idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 2 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 119)

5-E.2017/ 122

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Efe Çelik’in, 25.02.2017 tarihinde Bolu’da oynanan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü – Düzce Belediye Spor Kulübü U-16 Erkekler Bölge Şampiyonası müsabakasında hakeme yönelik sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 36. maddesi gereğince –idari tedbirli olarak katılmadığı/katılamayacağı takip eden müsabakada infazdan mahsubu yapılmak üzere- 3 müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 120)

Karar verilmiştir.

Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı