10.02.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararı

Şub 10, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 10 Şubat 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyayı karara bağlamıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 10 Şubat 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır.

1-E.2017/ 90
Bornova Becker Spor Kulübü sporcusu Nazlı Güler’in, 04.02.2017 tarihinde Ordu’da oynanan Orduspor Sportif Faaliyetler A.Ş. – Bornova Becker Spor Kulübü TKBL müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik hareketi nedeniyle;
Sevke konu eylemin müsabaka hakemi tarafından görülmemiş olmasının mümkün olduğu, rakibe müdahalenin muhtemel ciddiyeti ve görüntülerin Türkiye Basketbol Federasyonu’nun FTP Sisteminden alınmış olması karşısında görüntülere dayanarak sevk yapılması işleminde hukuka aykırılık bulunmadığına,
Sevke konu eylemin niteliği dikkate alınarak Disiplin Yönergesi’nin 39.1., 40/a ve 42. maddeleri uyarınca esas hakkında karar verilinceye dek –ceza verilmesi halinde mahsup edilmek üzere- tedbirli olarak müsabakalara katılmaktan yasaklanmasına,
Dosya üzerindeki incelemenin devamına,

Karar verilmiştir.
Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı