31.01.2017 Tarihli Disiplin Kurulu Kararları

Oca 31, 2017
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 31 Ocak 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları karara bağlamıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 31 Ocak 2017 günlü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1-E.2017/ 56
28.01.2017 tarihinde Afyon’da oynanan Afyon Belediye Spor Kulübü – Acıbadem Üniversitesi Spor Kulübü TBL müsabakasında;
-Kulüp Genel Sekreteri Çağrı İlk, her ne kadar müsabaka görevlisine yönelik ifadeleri nedeni ile Kurulumuza sevk edilmişse de rapor içeriğinde ihlal unsuru tespit edilemediğinden hakkında ceza verilmesine yer olmadığına oybirliği ile;
-Kulüp Antrenörü Ahmet Kandemir, her ne kadar Kurulumuza sevk edilmişse de zorunluluk hali de dikkate alınarak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile; (K.2017/ 45)

2-E.2017/ 57
Afyon Belediye Spor Kulübü’nün, 28.01.2017 tarihinde Afyon’da oynanan Afyon Belediye Spor Kulübü – Acıbadem Üniversitesi Spor Kulübü TBL müsabakasında seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi’nin 29.2.6. maddesi gereğince 1 maç seyircisiz oynama ve 12.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 46)

Karar verilmiştir.
Av. Can YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı